Edukacja na rzecz...

Edukacja na rzecz praw człowieka i różnorodności w Żywcu

logo_pp.jpg

BIAŁORUSKI PAŹDZIERNIK Planowane spotkanie: 11 i 12.X.2012 11.10.2012 Wernisaż wystawy „Belarus Press Photo” – wystawa będzie w Żywcu do końca października

Spotkanie otwarte – główni beneficjenci: uczniowie szkół w terenu powiatu żywieckiego oraz osoby zainteresowane; Spotkanie poprowadzi Łukasz Grajewski – Fundacja Schumana;

Prelegenci: Aleś Zarembiuk, Dom Białoruski w Warszawie Belarus Kolektiv Project Łukasz Grajewski

Plan spotkania: Godz. 10:00 wernisaż wystawy Godz. 11:00 rozpoczęcie spotkania Pt. „Białoruski Październik” (czas około 2–3 godziny)

12.10.2012 Warsztaty dla uczniów szkół średnich

Działania realizowane są w ramach projektu: Edukacja Globalna. Projekt porusza tematykę praw człowieka, wykluczenia, różnorodności społecznej i kulturowej świata, jego głównym celem jest umożliwienia spotkania uczniów żywieckich szkół z przedstawicielami różnych regionów, kultur, poznanie ich specyfiki, problemów. W ramach projektu o komponent globalny rozbudowany zostanie program przygotowywanego Dnia Romskiego, zorganizowane po raz pierwszy w mieście wydarzenia edukacyjne związane z sytuacją na Białorusi oraz pilotażowo – zainicjowana Żywa Biblioteka. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na dotarcie do miejscowych szkół, nawiązanie współpracy z nauczycielami – także dostarczenie im praktycznych informacji, materiałów do samodzielnego włączania tematyki globalnej do prowadzonych lekcji. Wszystkie działania mają charakter pilotażowy i innowacyjny dla społeczności Żywca, która wg badań jest niezwykle homogeniczna i zamknięta. Celem projektu jest zatem pokazanie różnorodności świata – zarówno najbliższego sąsiedztwa jak i odległych krajów i rozbudzenia zainteresowania do dalszych poszukiwań – zarówno przez młodzież jak i nauczycieli.

Partnerzy projektu:

 • Dom Białoruski w Warszawie – jest organizacją jednoczącą białoruską diasporę, informującą świat o wydarzeniach na Białorusi, wspierającą represjonowanych działaczy białoruskiej opozycji.
 • Fundacja Inna Przestrzeń – zajmuje się m.in. promocją wielokulturowości i wsparciem społeczności migrantów w Warszawie, współpracuje z licznymi organizacjami zrzeszającymi migrantów.
 • Muzeum Miejskie w Żywcu – prowadzi m.in. działania edukacyjno-oświatowe, adresowane m.in. do młodzieży – bezpłatne udostępnienie sal wystawowych na spotkania, obsługa merytoryczna i techniczna.
 • Kino “Janosik” w Żywcu – jedyne działające na terenie powiatu, podejmuje działania na rzecz upowszechniania kultury i problematyki społecznej; (m.in. festiwal “Watch Docs” – w 2012 wspólnie z Fundacją Klamra); w ramach projektu w kinie odbędą się bezpłatne projekcje filmów o tematyce białoruskiej.
 • Powiatowy Zarząd Oświaty w Żywcu – współpraca w zakresie koordynacji działań w obrębie szkół, w tym rekrutacja uczestników.

Metody – wystawa, film, spotkanie, warsztaty. Prezentacja zagadnień w postaci filmów i wystawy wydaje się najwłaściwszym środkiem do zainteresowania tematem młodych mieszkańców Żywca, którzy na co dzień mają małe szanse zetknąć się z Białorusinami i ich współczesnymi problemami. wystawa “Belarus Press Photo” natomiast ma za zadanie postawić pytania dotyczące codzienności, i zachęcić do podjęcia działań wyjaśniających nasuwające się pytania i wątpliwości. Podjęcie tematyki praw człowieka na Białorusi wpisuje się w dotychczasowe działania Fundacji i jej twórców na rzecz Białorusi (m.in. happeningi, murale np. “Łukaszenka do paki”), choć warto dodać, że dotychczas na terenie Żywca nie były realizowane na większą skalę.

Cel projektu: Ukazanie mieszkańcom Żywca – w szczególności młodzieży szkolnej – problemów związanych z ochroną praw człowieka oraz relacji międzykulturowych, społecznych i politycznych ukazując perspektywę problemów lokalnych (przykład Romów – w perspektywie Żywca, Polski, Europy), bliskiego sąsiedztwa (Białoruś) oraz krajów tzw. “Globalnego Południa” (Azji i Afryki). W projekcie niezwykle ważnym aspektem będzie pokazanie perspektywy wymienionych zagadnień z punktu widzenia osób pochodzących z wybranych kultur i środowisk oraz dostarczenie miejscowym nauczycielom materiałów i wiedzy z zakresu edukacji globalnej ułatwiającej samodzielne wprowadzanie Edukacji Globalnej do prowadzonych zajęć w celu zaktywizowania młodych mieszkańców miasta do zainteresowania prawami człowieka oraz wykluczeniem – w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

„Edukacja Globalna” jest programem Fundacji Edukacja dla Demokracji. Program jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

9 lat 7 tygodni temu
296392_264570846915366_114079178631201_694982_705905004_n.jpg

„Rozmowa z ludźmi, których poznałam, była ekscytującym przeżyciem. Była to intrygująca przygoda! Liczę, ze się powtórzy.”

Tak podsumowała żywiecką Bibliotekę Wielokulturową jedna z uczestniczek. 23 listopada na zaproszenie Fundacji Klamra pojawili się w Żywcu szczególni Goście: Dała Jangczen – urodzona w tybetańskiej stolicy, Lhasie, Adam Soldaev – pochodzi z Czeczenii, podobnie jak Elsi Adajew – który do Polski przyjechał wraz z rodziną w 1994 r.

9 lat 10 tygodni temu
PC180022.JPG

15 listopada 2012r. od rana do godzin popołudniowych na terenie Żywca, będą realizowane działania dotyczące Białorusi.

W Liceum Ogólnokształcącym, im. M. Kopernika w Żywcu w godzinach od 8:00 do 10:30 zrealizowane będą warsztaty pt. "Białoruś – poznajmy naszego sąsiada”, prowadzone przez Alesia Zarembiuka i Łukasza Grajewskiego.

O godz. 12.00, Fundacja Klamra i  Muzeum Miejskie w Żywcu zapraszają do sali edukacyjnej Starego Zamku na wernisaż wystawy: „Stand-By”. Słowo wstępne wygłoszą Aleś Zarembiuk i Dorota Firlej.

9 lat 11 tygodni temu
296392_264570846915366_114079178631201_694982_705905004_n.jpg

Książki wypożyczamy, żeby zdobyć nową wiedzę lub oderwać myśli od codziennych problemów. Tak jest także tutaj, w Żywej Bibliotece. Różnica jest tylko jedna – książkami są ludzie, a ich treścią – codzienność tych ludzi. Do Żywej Biblioteki może przyjść każdy – młodsi, starsi, ci z wyższym wykształceniem i po podstawówce.

zywa_bibliote.jpg
m1_kawiarnia_wiedenska_dekaffe.jpg

Weź udział w wielokulturowej żywej bibliotece – po raz pierwszy w Żywcu – 23 listopada w Żywcu (godz. 16.00 Kawiarnia DeKAFFE).

Poznaj mieszkających w Polsce przedstawicieli różnych kultur i narodów. Pomyśl o co zapytasz dziennikarkę, która pochodzi z Wietnamu, DJ-a urodzonego w Tanzanii, nauczyciela języka czeczeńskiego, Tybetankę – działaczkę na rzecz wolności swojego kraju i inne „książki”, artystę-malarza romskiego pochodzenia.

ZASADY:

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny, każdy zainteresowany może wziąć udział.
 2. Możliwy jest udział indywidualny, w grupach 2 – maksymalnie 3 osobowych.
 3. „Książki” dostępne są wyłącznie na miejscu, długość „wypożyczenia” będzie zależała od ilości zainteresowanych osób, w przypadku dużej liczby chętnych czas przeznaczony na jedną rozmowę będzie ograniczony do ok. 15–20 minut.
 4. Rozmowa może dotyczyć dowolnych tematów, szczególnie zachęcamy do zapoznania się z opisami gości – „książek” i przygotowaniem pytań. Jednak także każda „książka” ma prawo odmówić odpowiedzi na dowolne pytanie.
 5. Prawie wszyscy goście mówią biegle po polsku, ewentualnie organizatorzy zapewniają wsparcie w tłumaczeniu rozmowy.
 6. Goście „książki” reprezentują przede wszystkim siebie, warto pamiętać o różnorodności świata, ich opowieści i odpowiedzi nie muszą reprezentować całej grupy, narodu, zawodu.

GOŚCIE („książki”):

j03gfjahxrjujyexqvm6tyfafdqs8tipijoiakxlyos.jpg

Dała Jangczen

Dała Jangczen – urodzona w tybetańskiej stolicy, Lhasie, uciekła z Tybetu przed prześladowaniami w 1999 roku w wieku 16 lat. W Indiach uczyła się w Tybetańskiej Wiosce Dziecięcej w Suja, w Indiach też nauczyła się świetnie mówić po angielsku. Do Polski przyjechała w 2010 roku, obecnie uczy się języka polskiego, aktywnie działa na rzecz wolności i praw człowieka w swoim kraju, w 2011 roku była uczestniczką Rajdu Rowerowego dla Tybetu, ostatnio została wybrana Wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Społeczności Tybetańskiej w Polsce: www.facebook.com/…munityPoland

glo9okaag2iihc--aqn_dmr3sm8sriyrazrbuqskcju.jpg

Adam Soldaev i Elsi Adajew

Adam Soldaev – pochodzi z Czeczenii, mieszka w Warszawie, chodzi do 2 klasy gimnazjum. Po za szkołą zajmuje się walkami MMA, uczęszcza również na zajęcia w Ośrodku Samopomocy Uchodźców SINTAR, czeczeńskim centrum kultury i jest w zespole tanecznym SINTAR. Interesuje się MMA, piłką nożną oraz grafiką komputerową.

Elsi Adajew – student pierwszego roku Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje w Ośrodku Samopomocy Uchodźców SINTAR (www.sintar.pl) w Warszawie, gdzie uczy j. czeczeńskiego i informatyki, ukończył Akademię Młodych Dyplomatów. Do Polski przyjechał wraz z rodziną w 1994 r. po wybuchu pierwszej wojny czeczeńskiej. Kolejny raz po wybuchu kolejnej wojny, i od tego czasu zamieszkał w Polsce.

317187_458749750830807_267878885_n.jpg

Jan Gebert

Jan Gebert – psycholog, członek Warszawskiej społeczności Żydowskiej, działacz organizacji pozarządowych (m.in. Amnesty International, Inicjatywa Wolna Ukraina – aktywnie wspierał Pomarańczową Rewolucję, Inicjatywa Wolna Białoruś), autor kampanii społecznych: „Wielkie, małe narody” – pod patronatem Prezydentowej Kaczyńskiej kampania przeciw możliwości wpisania w ankiecie spisu powszechnego tylko jednej narodowości, „Słupem w Dmowskiego” – na wynajętym obok Warszawskiego pomnika Romana Dmowskiego słupie ogłoszeniowym, przypominał i zachęcał do dyskusji nt. antysemickich wypowiedzi polityka, „Solidarni z Jackiem”. Wieloletni doradca ds. mediów Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, obecnie dziennikarz. Hobbystycznie kolekcjonuje i pisze książkę o figurkach i obrazkach „Żydków” – i jest bardzo ciekaw jakie „Żydki” powstają i sprzedają się na Żywiecczyźnie.

224489_455738701131912_19492830_n.jpg

Krzysztof Gil

Krzysztof Gil  – Jest Romem ze szczepu Bergitka. Wychował się przy ul. Topolowej w Nowym Targu, gdzie mieszka wielu Cyganów. Mimo, iż większość jego rówieśników wybiera inna drogę życia, jemu udało się uniknąć negatywnych wpływów właśnie dzięki talentowi. Jest rzadkim przykładem młodego Roma, który mając świadomość wartości, jaką jest jego dar, wie w jaki sposób może odnaleźć się we współczesnym świecie. Okazuje się bowiem, iż talent, bądź niezwykłe umiejętności, mogą być bezkrwawym orężem w walce z uprzedzeniami, oraz negatywnymi stereotypami, mogą być windą do lepszego życia, a także przykładem dla innych Romów, dodając im wiary i siły w sens dążenia do realizacji marzeń. Jest absolwentem prestiżowego liceum sztuk plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie. W tym roku kończy studia na Krakowskiej ASP na wydziale grafiki. Jest artystą, który lubi eksperymentować z różnymi technikami, malarskimi, bądź rysunkowymi, i łączyć je w spójną całość. Jest także bohaterem kampanii Jedni z wielu: http://jednizwielu.pl/?…

4153_5640_m.jpg

Stephano Sambali

Stephano Sambali – pochodzi z Tanzanii. Urodził się w regionie Tabora. Do Polski przyjechał na początku lat 90-tych, zamieszkał na stałe w Warszawie. Steve działa aktywnie na rzecz propagowania kultury Tanzanii i innych krajów Afrykańskich. Uczestniczy w organizowaniu specjalnych imprez kulturalnych przybliżających obyczaje, muzykę, sztukę a nawet kuchnię popularną w różnych regionach Afryki. Dzisiaj jest osobą medialną współpracuje przy prowadzeniu audycji w radiu. Kilkakrotnie występował również w telewizji w różnych programach dotyczących Afryki. Steve jest współtwórcą poradnika dla nauczycieli „Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki?”. Członek Rady Programowej Fundacji Afryka Inaczej (www.Afryka.org).

230869_1031753248162_6427_n.jpg

Ton Van Anh

Ton Van Anh – urodziła się w Wietnamie. Przyjechała do Polski jako dziecko z rodzicami i bratem. Od czasów licealnych zajmuje się dziennikarstwem, obecnie jest działaczką wolnościową i polską korespondentką Radia Wolna Azja. Jest członkinią zarządu sekcji cudzoziemskiej Stowarzyszenia Wolnego Słowa (www.sws.org.pl), organizacji założonej z inicjatywy Jana Nowaka-Jezoriańskiego i Mirosława Chojeckiego, skupiającej głównie ludzi dawnej polskiej opozycji demokratycznej. Komunistyczne władze Wietnamu odmówiły jej wydania paszportu, argumentując to wrogą działalnością wskutek czego Prezydent Bronisław Komorowski w nadzwyczajnym trybie nadał jej polskie obywatelstwo.

logo_pp.jpg

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

9 lat 13 tygodni temu
296392_264570846915366_114079178631201_694982_705905004_n.jpg

Fundacja Klamra wspólnie z DeCafe w Żywcu zapraszają do udziału w „wielokulturowej żywej bibliotece” – projekcie, którego celem jest przełamywanie stereotypów. W piątek 23 listopada od 16.00 prze dwie godziny w DeCafe będzie można porozmawiać z ciekawymi osobami pochodzącymi z różnych kultur, które specjalnie w tym celu przyjadą do Żywca.

9 lat 17 tygodni temu

Fundacja Klamra zaprasza w piątek, 23 listopada 2012 r. w Żywcu. (Uwaga zmianie uległa data wydarzenia).

Poznaj mieszkających w Polsce przedstawicieli różnych kultur i narodów. Pomyśl o co zapytasz Czeczena, Tybetankę, Senegalczyka, Ukrainkę, Roma?

Książki wypożyczamy, żeby zdobyć nową wiedzę lub oderwać myśli od codziennych problemów. Tak jest także tutaj, w Żywej Bibliotece. Różnica jest tylko jedna – książkami są ludzie, a ich treścią – codzienność tych ludzi. Do Żywej Biblioteki może przyjść każdy – młodsi, starsi, ci z wyższym wykształceniem i po podstawówce.

Weź udział w wielokulturowej żywej bibliotece – po raz pierwszy w Żywcu – 24 listopada! Zgłoś chęć udziału, zaproponuj udział nauczycielom z Twojej szkoły, kolegom i koleżankom. Zgłoszenia i informacje: rekrutacja@klamra.org Więcej informacji na: www.klamra.org

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

9 lat 17 tygodni temu
bialoruski_pazdziernik_1.jpg

W związku ze śmiercią Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg i uroczystościami pogrzebowymi, odbywającymi się 11.10.2012 w Żywcu, podjęliśmy decyzję o przełożeniu części planowanych wydarzeń białoruskich z 11.10.2012 na dzień 15.11.2012.

Fundacja Klamra zaprasza 15 listopada 2012 r., Muzeum Miejskie w Żywcu, Stary Zamek. Godz. 12.00.
Jacy są nasi wschodni sąsiedzi? Czym różni się życie na Białorusi od życia w Polsce? Czy o wolności można mówić, czy tylko marzyć?

Belarus Press Photo Wernisaż wystawy fotografii „Solidarity with Belarus” Białoruskie interpretacje
Sesja popularno-naukowa: Aleś Zarembiuk- Dom Białoruski w Warszawie białoruski opozycjonista, współpracownik kandydata w wyborach prezydenckich na Białorusi Aleksandra Milinkiewicza; Łukasz Grajewski – Fundacja Schumana, Błażej Strzelczyk- Belarus Kolektiv Project/ Gazeta Wyborcza, Ks. Karol Tomecki – duszpasterz który spędził 18 lat na Białorusi.

Spotkanie otwarte – serdecznie zapraszamy!

Bez zmian pozostają seanse filmowe.

Filmowo o Białorusi 24 października 2012 r. Kino Janosik w Żywcu
„Śniła mi się Hana” reż. Mikołaj Wawrzeniuk Dokument, w którym mieszkańcy białoruskiej Narewki wspominają swoich żydowskich sąsiadów.
„Białoruski sen” reż. Ekatarina Kibalchich Rzeczywistość białoruska po wyborach w 2010 roku. Jednostka, reżim i kategorie wolności – o tym mówi film.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

9 lat 18 tygodni temu

II Dzień Romski w Żywcu realizowany jest przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Partnerem projektu jest Miasto Żywiec

 • logo_batory.jpg
 • logo_pp.jpg
 • urzadmiastazywiec.gif
9 lat 21 tygodni temu
DSC_6482.jpg

Od 2010 roku Fundacja Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego realizuje program „Wspólny Żywiec”. Nasze działania mają na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji i dyskryminacji w Żywcu i okolicach. Szczególną uwagę poświęcamy sytuacji jedynej mniejszości etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. W 2010 i 2011 roku przeprowadzona została kompleksowa diagnoza społeczności lokalnej.

9 lat 25 tygodni temu
logo_pp.jpg

Będziemy realizować kolejny projekt: „Edukacja na rzecz praw człowieka i różnorodności w Żywcu” a w ramach niego Dzień Romski, Białoruski Październik oraz pilotażowo Żywa Biblioteka. Będzie się działo! Więcej informacji wkrótce… Wyniki konkursu grantowego – Edukacja Globalna »