Wspólny Żywiec

logo_batory.jpg

Od 2010 roku Fundacja Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego realizuje program „Wspólny Żywiec”. Nasze działania mają na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji i dyskryminacji w Żywcu i okolicach. Szczególną uwagę poświęcamy sytuacji jedynej mniejszości etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. W 2010 i 2011 roku przeprowadzona została kompleksowa diagnoza społeczności lokalnej. Na podstawie badań zaplanowaliśmy i wdrażamy kolejne działania i projekty wspierające integrację społeczną, budowanie postaw otwartości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Działania skierowane na integrację dzieci i młodzieży różnego pochodzenia, przełamywania stereotypu homogeniczności społecznej miasta; wsparcie i zwiększenie aktywności oficjalnego systemu (szkół, urzędów, policji) na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i budowaniu postaw równościowych. Propozycja działań została opracowana na podstawie szczegółowej diagnozy społeczności lokalnej i konsultacji przeprowadzonych w I fazie projektu (2011 r.) przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Weigl oraz skonsultowany z ekspertami organizacji pozarządowych, działaczami na rzecz społeczności romskiej.

Działania w 2012 i 2013 r.:

Organizacja Dnia Romskiego

Spotkania w 2012 i 2013 r. mają mieć podobnie jak pierwsze, które odbyło się we wrześniu 2011 r., charakter naukowy, ale formułę otwartą, przystępną dla odbiorców nie zajmujących się zawodowo tematyką. W ramach Dni Romskich przewidziano m.in. panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków w zakresie tematyki romskiej, pokazy filmowe, wystawy dokumentów poświęconych historii żywieckich Romów oraz prezentujących działania podjęte w ramach projektu, warsztaty plastyczne dla dzieci.

Warsztaty graffiti w szkołach

Cykl sześciu warsztatów graffiti o tematyce wielokulturowej realizowanych w szkołach w Żywcu i okolicach. W ramach trzydniowych warsztatów młodzież poznaje elementy związane z obecnością innych kultur obecnych w regionie, postawy antydyskryminacyjne, tworzy wspólny mural w przestrzeni publicznej (uzgodnionej z lokalnymi władzami, szkołą itd.), ewentualnie zamalowuje rasistowskie hasła na murach.

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Dwa cykle warsztatów dziennikarskich i fotograficznych: jeden dla młodzieży z Żywca, drugi w wybranej miejscowości w powiecie żywieckim, nakierowane na tematykę wielokulturowości, różnorodności, przełamujące stereotypy. W ramach warsztatów zebrane zostaną materiały (archiwalne oraz wywiady) prezentujące historycznych i współczesnych mieszkańców regionu reprezentujące różne kultury lub grupy społeczne. Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani w przygotowanie 4 numerów lokalnej „gazety” adresowanej do społeczności uczestników warsztatów.

Warsztaty „Aktywnie na rzecz Tolerancji”

W ramach projektu wsparte zostaną lokalne działania uczestników projektu Aktywnie na rzecz tolerancji

Warsztaty dla nauczycieli

Cykl warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i wiedzy o Romach, skierowane głównie dla pracowników oświaty w powiecie żywieckim. Projekt zakłada poza przygotowaniem merytorycznym, wsparcie wybranych, zainicjowanych inicjatyw w placówkach uczestniczek/uczestników poprzez realizację mini-projektów. Działanie stanowi uzupełnienie projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”.

Pierwszy etap projektu (czerwiec 2011– kwiecień 2012)

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Batorego, mający na celu zbadanie relacji polsko – romskich w Powiecie Żywieckim oraz wypracowanie długofalowego planu działań zakładającego współpracę różnych środowiska oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Istotnym elementem zainicjowany przez nas działań jest próba zmierzenia skuteczności inicjatyw na rzecz tolerancji.

Dalsze plany

Ewaluacja: projekt przewiduje kompleksową ewaluację podjętych w długiej perspektywie (2–3 lat) działań w celu zbadania ich skuteczności.

Eksperci projektu:

dr hab. Barbara Weigl, Ludmiła Rycielska, Beata Popiołek, Andrzej Grzymała Kazłowski, Paweł Lechowski, Jacek Milewski, Jacek Bylica, Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski, Anna Barabasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Maria Łój, Anna Kołodziejczyk, Sebastian Rafalski, Janina Czul, Małgorzata Mirga, Tadeusz ‚Bosman’ Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowska

Działania projektu realizowane są dzięki dotacjom Fundacji im. Stefana Batorego » w ramach programu „Tolerancja”. Działania w projekcie uzyskały dofinansowanie ze środków programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski – kontakt: biuro@klamra.org

PodglądZałącznikWielkość
wspolny_zywiec_raport_final.pdf672.14 KB
barwy__zywca-3.pdf4.43 MB
mae__barwy_zywca_2.pdf1.37 MB
male_barwy_3.pdf2.3 MB
7 lat 2 tygodnie temu
p1089384.jpg

8 stycznia 2016 roku w Klubie Papiernik w Żywcu odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dla projektu „Obudźmy żywieckie Zabłocie”. Projekt „Obudźmy żywieckie Zabłocie” zgłoszony przez Miasto Żywiec w maju 2015 r. do ministerialnego konkursu „Modelowa rewitalizacja miast” znalazł się na 18 pozycji wśród 240 wniosków, które oceniali eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

7 lat 20 tygodni temu
wp_000499.jpg

21 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. Z tej okazji Fundacja Klamra malowała mural na osiedlu socjalnym Kabaty w Żywcu. Jest to jednocześnie zapowiedź Żywej Biblioteki Żywiecczyzny – wydarzenia jakie będzie miało miejsce 2 października 2015 w ZSME i w DeKaffe. Żywiecki 24 »

Działanie w ramach projektu „Razem Przeciw Nienawiści” zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków EIOG.

7 lat 25 tygodni temu
pa033648.jpg

Dzięki współpracy Fundacji Klamra z bielskim klubem Soroptimist International, Karolina Buriańska z Żywca, zakwalifikowała się w maju do finału konkursu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich, który jest realizowany przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce dla Ministra Administracji i Cyfryzacji.
W nagrodę na przełomie lipca i sierpnia spędziła kilka dni w Łodzi, gdzie zaproszeni zostali wszyscy finaliści konkursu wraz z opiekunami. Dziewczynce towarzyszyła jej mama, Jowa. Karolina brała udział w bardzo ciekawych warsztatach, uczyła się rysować pod okiem artystów z Akademii Sztuk Pięknych. Karolina Buriańska zdobyła tam pierwszą miejsce w konkursie plastycznym!
Jesteśmy pewni, że Karolina nie jest jedynym utalentowanym dzieckiem romskim mieszkającym w Żywcu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku więcej dzieci romskich zostanie zgłoszonych do konkursu, by miały szansę skorzystania z możliwości wyjazdu na ciekawy obóz i poznania romskich rówieśników z całej Polski. (Foto Karoliny z planu filmu „Papusza” , wykonał Andrzej Grzymała-Kazłowski)

Radio Bielsko » BB365.info » Gazeta Wyborcza »

7 lat 35 tygodni temu
Foto: Andrzej Grzymała-Kazłowski​

Foto: Andrzej Grzymała-Kazłowski​

Sukces uczennicy z Żywca! Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich. Jest nam bardzo miło poinformować, że do finału zakwalifikowała się Karolina Buriańska, znana z filmu „Papusza”, mieszkanka Żywca i uczennica pierwszej klasy żywieckiego Gimnazjum nr 2. Ten sukces to efekt współpracy pomiędzy żywiecką Fundacją Klamra i bielskim klubem Soroptimist International.

8 lat 9 tygodni temu

Marzenia się spełniają. Dzieciaki z osiedla socjalnego Kabaty, mają wreszcie plac zabaw. To efekt owocnej współpracy Fundacji KLAMRA i Urzędu Miasta w Żywcu. Specjalne podziękowania należą się też Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielska-Białej oraz prywatnym darczyńcom.

 • pc020603.jpg
 • pc020594.jpg
 • pc020583.jpg
 • pc020581.jpg
 • pc020591.jpg
 • pc020590.jpg
8 lat 35 tygodni temu
20140503_151416.big.jpg

Wieść o kobiecie, która z mężem zatrzymała się w hotelu Polonia, do żywego oburzyła mieszkańców. Wdarli się i wynieśli ją na rękach za Sołę. Nie chcieli pozwolić na to, by urodziła w ich mieście, bo była Żydówką Dariusz Paczkowski, współprezes fundacji Klamra i od kilku lat mieszkaniec Żywca, o tej historii dowiedział się podczas rozmowy z pewną zasiedziałą już w tym mieście kobietą.

Wydała mu się tak niesamowita, że zaczął rozpytywać historyków. No bo to przecież niemożliwe, żeby w porządnym cesarsko-królewskim mieście takie rzeczy się wyprawiały. I to nie w jakichś zamierzchłych czasach, ale prawie wczoraj, w trakcie I wojny światowej.

Gazeta Wyborcza » Blog Regionu »

 • 1499001_475601592572647_1290472232804226199_o.big.jpg
 • 10463046_10152118057152595_2639963936560866612_n.big.jpg
8 lat 36 tygodni temu

27 maja 2014 zaczynamy kolejny etap tworzenie podwyższonej rabaty permakulturowej na osiedlu socjalnym Kabaty. Rabata ta będzie częścią placu zabaw. Zasadzimy na niej to, co dzieci lubią najbardziej, owoce, kwiaty i kolorowe warzywa. Od dwóch tygodni dzieciaki opiekują się w swoich domach nasionkami w doniczkach » Przygotowane przez nich sadzonki trafią na rabatę.
Do pomocy zaprosiliśmy młodzież z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych. W ubiegłym tygodniu uczestniczyli oni w krótkiej prezentacji na temat permakultury. Teraz pomogą nam ułożyć rabatę według schematu podwyższonej grządki. Podobna grządka powstała w ramach warsztatów, które współorganizowaliśmy w Lipowej wraz z Fundacją Transformacja – poniżej fotorelacja Ewy Szymczyk.
Najpierw wydepczemy wzór ścieżki, a potem warstwami będziemy układać słomę, obornik, ziemię, kompost,tektury tak by powstała z nich, życiodajna gleba. Na koniec zasadzimy roślinki, wyhodowane przez dzieci i dosiejemy nasiona roślin wspierających.

28 maja 2014 roku posadziliśmy z dziećmi pierwsze podarowane przez ludzi poziomki oraz roślinki wyhodowane w domach przez same dzieci.

Zapraszamy wszystkich chętnych do podarowania czegoś ze swojego ogródka, lub zakupienia jakiejś roślinki w Centrum Ogrodniczym Szarotka, które wraz z restauracją Orchidea wspierają naszą akcję Roślinka Dla Dzieci »
Powstanie grządki jest możliwe także dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Żywcu, Żywieckiej Stajni, spółki Beskid oraz firmy Alpla.

BB365.info » Gazeta Wyborcza »

Warsztaty na Kabatach

 • p5271331.jpg
 • p5271364.jpg
 • p5271353.jpg
 • p5271349.jpg
 • p5271341.jpg
 • p5271329.jpg
 • p5271326.jpg
 • p5271321.jpg
 • p5271307.jpg
 • p5271301.jpg
 • p5271299.jpg
 • p5271298.jpg
 • p5271293.jpg
 • p5271282.jpg
 • p5271273.jpg
 • 20140528_165826.jpg
 • 20140528_170622.jpg
 • 20140528_165938.jpg
 • 20140528_170823.jpg
 • 20140528_170858.jpg
 • 20140528_172253.jpg
 • 20140528_172301.jpg
 • 20140528_172343.jpg
 • 20140528_173103.jpg
 • 20140528_173206.jpg
 • 20140528_173146.jpg
 • 20140528_174319.jpg

Foto: Ewa Szymczyk

 • img_9366m.jpg
 • img_9377.jpg
 • img_9265m.jpg
 • d3.jpg
 • img_9286.jpg
 • img_9285.jpg
 • img_9231.jpg
 • img_9327.jpg
8 lat 37 tygodni temu
plakat_a3_druk_01.jpg

Zapraszamy do udziału w akcji społecznej, której celem jest stworzenie kolorowej rabaty dla dzieci na osiedlu socjalnym Kabaty w Żywcu. Przekaż kwiaty, zioła, owocowe krzewy, warzywa, które zasadzimy z dziećmi na Kabatach. Mogą to być poziomki, maliny, agresty, porzeczki, mogą to być też kwiaty lub zioła. Dla każdej roślinki znajdzie się miejsce.

8 lat 39 tygodni temu

7 maja 2014 roku odbyły się warsztaty ogrodnicze na osiedlu socjalnym Kabaty w Żywcu. Przygotowujemy rozsady, które trafią potem na rabatę. Rabata będzie częścią placu zabaw i będzie miała charakter edukacyjny, ozdobny jak i praktyczny. Będziemy tu hodować kwiaty, owoce i warzywa! Możecie przekazać na ten cel sadzonki, które zasadzimy tu z dziećmi. Dziękujemy Róży Pawlickiej za bezpłatnie przekazane nasiona oraz spółce Beskid za ziemię.

Gazeta Wyborcza »

 • 20140507_161924.jpg
 • 20140507_161318.jpg
 • 20140507_1700421.jpg
 • 20140507_1700321.jpg
 • 20140507_1618371.jpg
 • 20140507_1619081.jpg
 • 20140507_1619241.jpg
 • 20140507_1700391.jpg
8 lat 42 tygodnie temu
27323_zonkile-muzeum-historii-zydow-polskich.jpg

Fundacja Klamra włączyła się do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniającą 71. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Spotykamy się 19 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 na rynku w Żywcu. Będziemy rozdawać papierowe i żywe żonkile oraz ulotki informacyjne. Muzeum Historii Żydów Polskich jest organizatorem tej ogólnopolskiej akcji, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

dsc07192.jpg

16 kwietnia uczniowie kl. 5 c Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Kołłątaja w Żywcu pod kierunkiem nauczyciela plastyki Doroty Babińskiej – Waluś, wzięli udział w warsztatach plastycznych pt. " Łączy nas pamięć", w czasie których wykonywali żonkile z papieru. Kwiaty te związane są z postacią ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej – Marka Edelmana. W każdą rocznicę powstania składał je pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.
W tym roku mija 71 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim więc chcemy pamiętać o bohaterach z 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i są częścią naszej wspólnej historii.
19 kwietnia 2014 roku przypnij żonkil – symbol pamięci o Powstaniu!

Gazeta Wyborcza » BB365.info » Żywiecki 24 »

 • dsc07189.jpg
 • dsc07193.jpg
 • dsc07190.jpg
 • dsc07188.jpg
 • dsc07187.jpg
8 lat 44 tygodnie temu
1175279.jpeg

Rzeczpospolita » Znalazły się tam też zdjęcia śląskiego działacza organizacji pozarządowych, m.in. na rzecz Tybetu i praw zwierząt. Zamieszczono adres fundacji, w której działa, oraz imiona żony i dwójki dzieci.

19fa94fb5830299c7b7ba62abd773db1641000.png

Na temat » „– Ostatnio trafiłem na ich stronę. To wynik "represji”, bo wygrałem w plebiscycie „Patriotycznie zakręceni” – opowiada nam Dariusz Paczkowski, działacz społeczny z organizacji Klamra. W rozmowie z nami wyjaśnia, że narodowcom przeszkadza fakt, że można być „tolerancyjnym” patriotą. Do tego Paczkowski działa neonazistom na nerwy, zgłaszając na policję graffiti z symbolami takimi jak swastyka."

8 lat 44 tygodnie temu

W dniu 8 kwietnia społeczność romska w Polsce i na świecie obchodzi swoje święto. Międzynarodowy Dzień Romów jest okazją do przypomnienia o obecności Romów w prawie wszystkich krajach Europy i na całym świecie. Z tej też okazji Fundacja Klamra została zaproszona przez Panią Konsul Generalną Ellen Germain na spotkanie, które odbędzie się 7 kwietnia w Rezydencji Konsula Generalnego w Krakowie. Spotkanie będzie dla nas wszystkich okazją do bliższego poznania się oraz nawiązania kontaktów. Z ramienia konsulatu będą obecni: Konsul Generalna Ellen Germain, Konsul ds.

8 lat 47 tygodni temu
 • 1960101_678539012185212_217478166_n.jpg
 • 1530471_678538862185227_844407934_n.jpg

Miło nam poinformować, że prowadzony przez nas projekt „Wspólny Żywiec”, realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, stał się inspiracją dla kilku naukowych opracowań i artykułów.

W książce wydawnictwa Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy pt.: „Człowiek w społeczeństwie i w prawie” pod redakcją Marty Czakowskiej i Janusza Kutty, znalazł się tekst Jacka Bylicy pt.: „Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy społecznością polską i romską w Żywcu. Raport z Konferencji badawczej.” Więcej>>

Natomiast wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opublikowało książkę pt.: „Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych.” pod redakcją naukową Barbary Weigl i Małgorzaty Różyckiej. Znalazły się w niej między innymi opracowania pt.: „Wspólny Żywiec- od badań nad dyskryminacją mniejszości do idei wzmacniania grupy słabszej w społeczności lokalnej.” oraz obszerny wywiad z Dariuszem Paczkowskim, współprezesem Fundacji Klamra, przeprowadzony przez Ewę Furtak na temat dwuletniej realizacji projektu „Wspólny Żywiec”.

 • 1966723_678538865518560_1808243001_n.jpg
 • 1977245_678538852185228_67134415_n.jpg
 • 999946_678538882185225_910490198_n.jpg
8 lat 48 tygodni temu
20140309_222123.jpg

Są już nowe Barwy żywca » w ramach projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego przez Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

8 lat 48 tygodni temu

W dniu 5 marca 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się spotkanie dotyczące przeciwdziałania przestępstwom popełnianym z nienawiści. Jednym z zaproszonych prelegentów był Dariusz Paczkowski z Fundacji Klamra. W spotkaniu uczestniczyli ponad to Komendant Powiatowy Policji w Żywcu nadkom. Michał Łukasik, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł.insp. Bogumiła Bizoń, Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Krzysztof Kazek oraz przedstawiciel żywieckiej społeczności romskiej Zbigniew Pawłowski, kierownictwo oraz policjanci z żywieckiej komendy. Żywec,Śląska policja »

 • 67-219265.jpg
 • 20140305_121518.jpg
 • 20140305_120039.jpg
 • 20140305_122835.jpg
 • 20140305_122852.jpg
 • 20140305_124251.jpg