Wspólny Żywiec

logo_batory.jpg

Od 2010 roku Fundacja Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego realizuje program „Wspólny Żywiec”. Nasze działania mają na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji i dyskryminacji w Żywcu i okolicach. Szczególną uwagę poświęcamy sytuacji jedynej mniejszości etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. W 2010 i 2011 roku przeprowadzona została kompleksowa diagnoza społeczności lokalnej. Na podstawie badań zaplanowaliśmy i wdrażamy kolejne działania i projekty wspierające integrację społeczną, budowanie postaw otwartości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Działania skierowane na integrację dzieci i młodzieży różnego pochodzenia, przełamywania stereotypu homogeniczności społecznej miasta; wsparcie i zwiększenie aktywności oficjalnego systemu (szkół, urzędów, policji) na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i budowaniu postaw równościowych. Propozycja działań została opracowana na podstawie szczegółowej diagnozy społeczności lokalnej i konsultacji przeprowadzonych w I fazie projektu (2011 r.) przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Weigl oraz skonsultowany z ekspertami organizacji pozarządowych, działaczami na rzecz społeczności romskiej.

Działania w 2012 i 2013 r.:

Organizacja Dnia Romskiego

Spotkania w 2012 i 2013 r. mają mieć podobnie jak pierwsze, które odbyło się we wrześniu 2011 r., charakter naukowy, ale formułę otwartą, przystępną dla odbiorców nie zajmujących się zawodowo tematyką. W ramach Dni Romskich przewidziano m.in. panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków w zakresie tematyki romskiej, pokazy filmowe, wystawy dokumentów poświęconych historii żywieckich Romów oraz prezentujących działania podjęte w ramach projektu, warsztaty plastyczne dla dzieci.

Warsztaty graffiti w szkołach

Cykl sześciu warsztatów graffiti o tematyce wielokulturowej realizowanych w szkołach w Żywcu i okolicach. W ramach trzydniowych warsztatów młodzież poznaje elementy związane z obecnością innych kultur obecnych w regionie, postawy antydyskryminacyjne, tworzy wspólny mural w przestrzeni publicznej (uzgodnionej z lokalnymi władzami, szkołą itd.), ewentualnie zamalowuje rasistowskie hasła na murach.

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Dwa cykle warsztatów dziennikarskich i fotograficznych: jeden dla młodzieży z Żywca, drugi w wybranej miejscowości w powiecie żywieckim, nakierowane na tematykę wielokulturowości, różnorodności, przełamujące stereotypy. W ramach warsztatów zebrane zostaną materiały (archiwalne oraz wywiady) prezentujące historycznych i współczesnych mieszkańców regionu reprezentujące różne kultury lub grupy społeczne. Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani w przygotowanie 4 numerów lokalnej „gazety” adresowanej do społeczności uczestników warsztatów.

Warsztaty „Aktywnie na rzecz Tolerancji”

W ramach projektu wsparte zostaną lokalne działania uczestników projektu Aktywnie na rzecz tolerancji

Warsztaty dla nauczycieli

Cykl warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i wiedzy o Romach, skierowane głównie dla pracowników oświaty w powiecie żywieckim. Projekt zakłada poza przygotowaniem merytorycznym, wsparcie wybranych, zainicjowanych inicjatyw w placówkach uczestniczek/uczestników poprzez realizację mini-projektów. Działanie stanowi uzupełnienie projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”.

Pierwszy etap projektu (czerwiec 2011– kwiecień 2012)

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Batorego, mający na celu zbadanie relacji polsko – romskich w Powiecie Żywieckim oraz wypracowanie długofalowego planu działań zakładającego współpracę różnych środowiska oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Istotnym elementem zainicjowany przez nas działań jest próba zmierzenia skuteczności inicjatyw na rzecz tolerancji.

Dalsze plany

Ewaluacja: projekt przewiduje kompleksową ewaluację podjętych w długiej perspektywie (2–3 lat) działań w celu zbadania ich skuteczności.

Eksperci projektu:

dr hab. Barbara Weigl, Ludmiła Rycielska, Beata Popiołek, Andrzej Grzymała Kazłowski, Paweł Lechowski, Jacek Milewski, Jacek Bylica, Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski, Anna Barabasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Maria Łój, Anna Kołodziejczyk, Sebastian Rafalski, Janina Czul, Małgorzata Mirga, Tadeusz ‚Bosman’ Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowska

Działania projektu realizowane są dzięki dotacjom Fundacji im. Stefana Batorego » w ramach programu „Tolerancja”. Działania w projekcie uzyskały dofinansowanie ze środków programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski – kontakt: biuro@klamra.org

PodglądZałącznikWielkość
wspolny_zywiec_raport_final.pdf672.14 KB
barwy__zywca-3.pdf4.43 MB
mae__barwy_zywca_2.pdf1.37 MB
male_barwy_3.pdf2.3 MB
8 lat 29 tygodni temu
12_2.jpg

Jest już trzeci numer gazetki BARWY ŻYWCA ». Szukajcie jej także w różnych miejscach w Żywcu!

8 lat 30 tygodni temu

22.01.2014 r. w klubie Papiernik w Żywcu wystartowały zajęcia z fotografii reportażowej prowadzone przez Lucjusza Cykarskiego. Uczestnikami są min. osoby związane z Grupami Fotograficznymi SMIENKA i MIGAWKA. Organizatorami są: Fundacja KLAMRA oraz Miejskie Centrum Kultury.

Warsztaty poświęcone są szeroko rozumianej akceptacji różnorodności. Efekty pracy uczestników, będzie można zobaczyć zarówno w internecie jak i w gazetce BARWY ŻYWCA. . Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego przez Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Fundacja Batorego.

 • dsc_1420.jpg
 • dsc_1419.jpg
 • dsc_1424.jpg
 • dsc_1425.jpg
 • dsc_1417.jpg
 • dsc_1418.jpg
 • dsc_1427.jpg
8 lat 30 tygodni temu

17 stycznia 2014 roku, Dariusz Paczkowski, współprezes Fundacja KLAMRA i współzałożyciel Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” spotkał się w Katowicach z Prokuratorami odpowiedzialnymi za ściganie sprawców przestępstw popełnianych z nienawiści popełnianych na terenie województwa śląskiego,. Podczas spotkania relacjonował nasze doświadczenia dotyczące współpracy z Policją i Prokuraturą oraz opowiadał o działaniach realizowanych w ramach projektu WSPÓLNY ŻYWIEC, który wspierany jest przez Fundacja Batorego.

8 lat 31 tygodni temu

16 stycznia 2014 r. odbyła się kolejna tura warsztatów dziennikarskich, których efektem będzie kolejny numer gazetki Barwy Żywca. Warsztaty dziennikarskie realizowane są przez Fundację Klamra w ramach projektu „Wspólny Żywiec” przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, zajęcia odbyły się już po raz drugi. Uczniowie przeprowadzili między innymi wywiad z SOLO BEAT czyli grupą beat boxerów z osiedla socjalnego Kabaty.

 • 20140116_120344.jpg
 • 20140116_112611.jpg
 • 20140116_111356.jpg

W I LO im. M. Kopernika w Żywcu. Uczestnicy przeprowadzili wywiady z zaproszonymi gośćmi, a byli to: Piotr Witos z Krajowego Towarzystwa Autyzmu – organizator koła w Żywcu oraz Krzysztof Gardaś, alpinista. Zajęcia te są częścią realizowanego w szkole projektu Amnesty International Polska „Prawa człowieka Teraz”.

 • 20140116_143335.jpg
 • 20140116_143048.jpg
 • 20140116_142831.jpg
 • 20140116_142959.jpg
8 lat 31 tygodni temu
warsztaty_plakat.jpg

Fundacja Klamra oraz Miejskie Centrum Kultury zapraszają na warsztaty fotograficzne. Warsztaty z poświęcone będą szeroko rozumianej akceptacji różnorodności. Efekty pracy uczestników, będzie można zobaczyć zarówno w internecie jak i w gazetce BARWY ŻYWCA. Zajęcia poprowadzi doświadczony fotoreporter Lucjusz Cykarski. Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia odbęda się 22 stycznia o godz. 16 w klubie Papiernik w Żywcu, warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego przez Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

KONTAKT i ZGŁOSZENIA: lucjusz_c@poczta.fm

8 lat 31 tygodni temu

10 stycznia 2014r. odbyły się drugie warsztaty dziennikarskie w Gimnazjum Publicznym w Świnnej. Przygotowujemy kolejny numer gazetki „Barwy Żywca”. Uczestnicy przeprowadzali wywiad z nauczycielem Wychowania Fizycznego.

 • 20140110_100315.jpg
 • 20140110_093158.jpg

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego przez Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

8 lat 32 tygodnie temu
20140102_151813.jpg

2 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z Dariuszem Paczkowskim w I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Podczas zajęć przedstawione zostały działania realizowane w ramach projekty Fundacji Klamra WSPÓLNY ŻYWIEC.
9 stycznia 2013 r. odbyły się warsztaty wycinania i odbijania szablonów. Poprowadzili je Dariusz Paczkowski i Dorota Babińska Waluś.

To już drugie spotkanie w ramach realizowanego w szkole projektu Amnesty International Polska „Prawa człowieka Teraz” koordynowanego przez Annę Barabasz. Fundacja KLAMRA dziękujemy za zaproszenie.

 • 20140109_150632.jpg
 • img_6461.jpg
 • img_6463.jpg
 • img_6437.jpg
 • img_6459.jpg
8 lat 33 tygodnie temu

Zapraszamy do obejrzenia muralu na elewacji budynku Klubu Papiernik w Żywcu. Podkłąd muzyczny stanowią fragmenty występów różnych zespołów kolędniczych zarejestrowane na żywieckim rynku podczas Żywieckich Godów – rejestracja: Maciej Szymonowicz. Współpraca: grupa kolędnicza Jukace z Zabłocia

Mural powstał w ramach projektu Fundacji Klamra „Wspólny Żywiec" przy wsparciu Fundacji im.

8 lat 35 tygodni temu

Kolejne warsztaty dziennikarskie, tym razem w Gimnazjum Publicznym w Świnnej. Przygotowujemy kolejny numer gazetki „Barwy Żywca”.

 • 20131216_120953.jpg
 • 20131216_121007.jpg
 • 20131216_114432.jpg
 • 20131216_114127.jpg
 • 20131216_103717.jpg
 • 20131216_103648.jpg
 • 20131216_103745.jpg

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego przez Fundację Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

8 lat 36 tygodni temu

Bardzo dziękujemy Wszystkim obecnym na żywieckiej premierze filmu Papusza w Kinie Janosik. Wspaniale było zobaczyć tyle znajomych twarzy. Dziękujemy rodzinie Państwa Buriańskich, że zgodzili się uczestniczyć w spotkaniu i odpowiedzieć na kilka pytań związanych z ich udziałem w realizacji filmu.

Krzysztof Krauze zaprasza »

Szurens Blog »

 • dsc_1122.jpg
 • dsc_1133.jpg
 • dsc_1169.jpg
 • dsc_1168.jpg
 • dsc_1158.jpg
 • dsc_1154.jpg
 • dsc_1145.jpg
 • dsc_1141-2.jpg
 • dsc_1130.jpg

Foto: Lucjusz Cykarski.

 • pa033646.jpg
 • pa033647.jpg
 • pa033692.jpg
 • pa033689.jpg
 • pa033648.jpg

Foto Andrzej Grzymała-Kazłowski.

ŻywiecINFO.pl »

8 lat 37 tygodni temu

Joanna Kos-Krauze zaprasza do kina Janosik na film Papusza. Podczas spotkania z 11 grudnia 2013r. o godz. 20.00 będzie można zobaczyć drugą część filmiku z wypowiedzią Krzysztofa Krauze. Będzie miało też miejsce spotkanie z rodziną Romów żywieckich, biorących udział w zdjęciach do filmu.

8 lat 37 tygodni temu

W dniu 2 grudnia 2013 roku Fundacja Klamra, bierze udział w konferencji szkoleniowej WIEDZA – DLA INTEGRACJI I BEZPIECZEŃSTWA » Jej organizatorem jest Wojewoda Śląski oraz Śląski Komendant Wojewódzki Policji. Dariusz Paczkowski, współrezes Fundacji Klamra poprowadzi prezentację pod tytułem: Fundacja Klamra jako płaszczyzna współpracy różnych organizacji i środowisk w realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Przedstawione zostaną nasze doświadczeń wyniesionych podczas realizacji projektu WSPÓLNY ŻYWIEC, który jest dofinansowany przez Fundację Batorego.

20131202_100635.jpg
8 lat 37 tygodni temu

1 grudnia 2013r. na zaproszenie żywieckich Romów Fundacja KLAMRA wzięła udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. W imieniu wszystkich uczestników, pragniemy podziękować Urzędowi Miasta za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

 • 20131201_110434.jpg
 • 20131201_134156.jpg
 • 20131201_134107.jpg
 • 20131201_1338001.jpg
 • 20131201_132413.jpg
 • 20131201_131834.jpg
 • 20131201_120321.jpg