Wspólny Żywiec

logo_batory.jpg

Od 2010 roku Fundacja Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego realizuje program „Wspólny Żywiec”. Nasze działania mają na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji i dyskryminacji w Żywcu i okolicach. Szczególną uwagę poświęcamy sytuacji jedynej mniejszości etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. W 2010 i 2011 roku przeprowadzona została kompleksowa diagnoza społeczności lokalnej. Na podstawie badań zaplanowaliśmy i wdrażamy kolejne działania i projekty wspierające integrację społeczną, budowanie postaw otwartości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Działania skierowane na integrację dzieci i młodzieży różnego pochodzenia, przełamywania stereotypu homogeniczności społecznej miasta; wsparcie i zwiększenie aktywności oficjalnego systemu (szkół, urzędów, policji) na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i budowaniu postaw równościowych. Propozycja działań została opracowana na podstawie szczegółowej diagnozy społeczności lokalnej i konsultacji przeprowadzonych w I fazie projektu (2011 r.) przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Weigl oraz skonsultowany z ekspertami organizacji pozarządowych, działaczami na rzecz społeczności romskiej.

Działania w 2012 i 2013 r.:

Organizacja Dnia Romskiego

Spotkania w 2012 i 2013 r. mają mieć podobnie jak pierwsze, które odbyło się we wrześniu 2011 r., charakter naukowy, ale formułę otwartą, przystępną dla odbiorców nie zajmujących się zawodowo tematyką. W ramach Dni Romskich przewidziano m.in. panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków w zakresie tematyki romskiej, pokazy filmowe, wystawy dokumentów poświęconych historii żywieckich Romów oraz prezentujących działania podjęte w ramach projektu, warsztaty plastyczne dla dzieci.

Warsztaty graffiti w szkołach

Cykl sześciu warsztatów graffiti o tematyce wielokulturowej realizowanych w szkołach w Żywcu i okolicach. W ramach trzydniowych warsztatów młodzież poznaje elementy związane z obecnością innych kultur obecnych w regionie, postawy antydyskryminacyjne, tworzy wspólny mural w przestrzeni publicznej (uzgodnionej z lokalnymi władzami, szkołą itd.), ewentualnie zamalowuje rasistowskie hasła na murach.

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Dwa cykle warsztatów dziennikarskich i fotograficznych: jeden dla młodzieży z Żywca, drugi w wybranej miejscowości w powiecie żywieckim, nakierowane na tematykę wielokulturowości, różnorodności, przełamujące stereotypy. W ramach warsztatów zebrane zostaną materiały (archiwalne oraz wywiady) prezentujące historycznych i współczesnych mieszkańców regionu reprezentujące różne kultury lub grupy społeczne. Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani w przygotowanie 4 numerów lokalnej „gazety” adresowanej do społeczności uczestników warsztatów.

Warsztaty „Aktywnie na rzecz Tolerancji”

W ramach projektu wsparte zostaną lokalne działania uczestników projektu Aktywnie na rzecz tolerancji

Warsztaty dla nauczycieli

Cykl warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i wiedzy o Romach, skierowane głównie dla pracowników oświaty w powiecie żywieckim. Projekt zakłada poza przygotowaniem merytorycznym, wsparcie wybranych, zainicjowanych inicjatyw w placówkach uczestniczek/uczestników poprzez realizację mini-projektów. Działanie stanowi uzupełnienie projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”.

Pierwszy etap projektu (czerwiec 2011– kwiecień 2012)

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Batorego, mający na celu zbadanie relacji polsko – romskich w Powiecie Żywieckim oraz wypracowanie długofalowego planu działań zakładającego współpracę różnych środowiska oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Istotnym elementem zainicjowany przez nas działań jest próba zmierzenia skuteczności inicjatyw na rzecz tolerancji.

Dalsze plany

Ewaluacja: projekt przewiduje kompleksową ewaluację podjętych w długiej perspektywie (2–3 lat) działań w celu zbadania ich skuteczności.

Eksperci projektu:

dr hab. Barbara Weigl, Ludmiła Rycielska, Beata Popiołek, Andrzej Grzymała Kazłowski, Paweł Lechowski, Jacek Milewski, Jacek Bylica, Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski, Anna Barabasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Maria Łój, Anna Kołodziejczyk, Sebastian Rafalski, Janina Czul, Małgorzata Mirga, Tadeusz ‚Bosman’ Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowska

Działania projektu realizowane są dzięki dotacjom Fundacji im. Stefana Batorego » w ramach programu „Tolerancja”. Działania w projekcie uzyskały dofinansowanie ze środków programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski – kontakt: biuro@klamra.org

PodglądZałącznikWielkość
wspolny_zywiec_raport_final.pdf672.14 KB
barwy__zywca-3.pdf4.43 MB
mae__barwy_zywca_2.pdf1.37 MB
male_barwy_3.pdf2.3 MB
8 lat 19 tygodni temu
328179_325528737485977_221622911_o.jpg

W dniach 16–18.09.2013 roku Fundacja Klamra rozpoczyna pierwszy etap warsztatów graffiti dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy zapoznają się z historią i tradycją Jukacy z Zabłocia, którą przedstawi Łukasz Borak, następnie wykonają samodzielnie szablony oraz pomalują podkład na frontowych ścianach Klubu Papiernik.
W trakcie drugiego etapu warsztatów prowadzonych przez Dariusza Paczkowskiego i Macieja Szymonowicza powstanie w tym miejscu mural przedstawiający Jukacy z Zabłocia.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Fundacji Klamra „Wspólny Żywiec” przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego oraz Miejskiego Centrum Kultury oraz Klubu Papiernik. Do współpracy zaprosiliśmy także Jukacy z Zabłocia oraz Komitet Zabłocie przy Towarzystwie Naukowym Żywieckim.

 • 170802_174177965954389_3476882_o.jpg
 • 430884_511699345535581_19401394_n.jpg
 • 293580_511699612202221_1751926462_n.jpg
8 lat 21 tygodni temu
1148839_584728738232907_669986307_n.jpg

I Ty możesz pomóc w tworzeniu przestrzeni dla dzieci z osiedla socjalnego na Kabatach w Żywcu! DAROWIZNĘ z dopiskiem NA PLAC ZABAW ślij: Fundacja Klamra, Konto: Volkswagen Bank 35 2130 0004 2001 0527 4022 0001

Pani Katarzyna z Bielska-Białej już odpowiedziała na nasz apel i przekazała trampolinę dla dzieci.

8 lat 23 tygodnie temu
20130813_140654_2.jpg

Ks. Stanisław Opocki, Krajowy Duszpasterz Romów i Dariusz Paczkowski współprezes Fundacji Klamra spotkali się w sprawie XXVII Międzynarodowej Pielgrzymki Romów do Limanowej. Rozmawialiśmy m.in. z Antonim Szlagorem, Burmistrzem Miasta, przedstawicielami MOPSu oraz liderami Romskimi.

8 lat 25 tygodni temu
baner-klamra-2-1.jpg
baner-klamra-2-2.jpg
8 lat 26 tygodni temu
20130728_175724.jpg

Przez 4 dni międzynarodowa grupa młodzieży Romskiej i nie romskiej z Macedonii, Albanii, Niemiec i Polski pracowała nad muralem dla mieszkańców Żywca. 29 lipca 2013 r. odbyło się jego uroczyste otwarcie. Od 24 lipca do 4 sierpnia 2013roku w Żywcu i Krakowie gościć będzie 60-ciu młodych Romów i nie-Romów działaczy młodzieżowych z Niemiec „Amaro Drom”, Polski „Harangos” , Macedonii „RROMA” i Albanii „RRA”.Projekt „Pravde Jakhenca With Open Eyes” jest realizowany przez Fundację Klamra w ramach Programu Młodzież w Działaniu – Młodzież w Świecie.

Miasto Żywiec » Gazeta Wyborcza » Super Nowa » Żywiecki24 » Gazeta Żywiecka » BB365.info »

8 lat 27 tygodni temu
8 lat 30 tygodni temu

Bez policji i prokuratury nie wygramy ze swastykami Wywiad z Dariuszem Paczkowskim, współprezesem Fundacji Klamra na Gazeta.pl »

toler_4.jpg
8 lat 31 tygodni temu

Projekt Liderka realizowany jest w ramach projektu Fundacji Klamra „Aktywnie na rzecz tolerancji" współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt wspierany przez Fundację Batorego.

8 lat 31 tygodni temu
1005265_552584061447375_1755931851_n.jpg

Komitet Zabłocie przy Towarzystwie Naukowym Żywieckim zaprasza 19.06.2013 (Środa) na dwa wydarzenia:

9;45 aula I LO im. M. Kopernika w Żywcu sesja pt. Śladami Żydów. Spacer po Zabłociu prelekcja na kanwie fotografii uczennic I LO oraz promocja materiału pt. Śladami Żydów. Ścieżka edukacyjna po Zabłociu.

Działanie zrealizowane zostało dzięki wsparciu Fundacji Klamra w ramach projektów „Wspólny Żywiec” oraz „Aktywnie na rzecz tolerancji” realizowanych przy wsparciu Fundacji im.

8 lat 32 tygodnie temu

Fundacja Klamra organizuje 13.06.2013 (czwartek) warsztaty Beat Box-u dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Żywcu. Zajecia odbyły się też na osiedlu socjalnym Kabaty. Zajęcia poprowadzą członkowie romskiego zespołu 2 Gramy z Zawiercia oraz Maciej KAMER Szymonowicz z Bielska-Białej. Warsztaty realizujemy dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach projektu „Wspólny Żywiec”.

 • sam_5200.jpg
 • sam_5218.jpg
 • sam_5206.jpg
 • sam_5199.jpg
 • 20130613_172414.jpg
 • sam_5398.jpg
 • sam_5245.jpg
 • sam_5260.jpg
 • sam_5265.jpg
 • sam_5277.jpg
 • sam_5278.jpg
 • sam_5292.jpg
 • sam_5302.jpg
 • sam_5306.jpg
 • sam_5310.jpg
 • sam_5317.jpg
 • sam_5324-001.jpg
 • sam_5328.jpg
 • sam_5368.jpg
 • sam_5371.jpg
 • sam_5377.jpg
8 lat 33 tygodnie temu

Fundacja Klamra w porozumieniu z Towarzystwem Budownictwa Społecznego zgłosiła żywieckie osiedle socjalne Kabaty do ogólnopolskiego konkursu Dulux – Czas na zmianę! Pierwszy etap głosowania » potrwa do 10 czerwca do godziny 17:00! Zwycięzcy będą mogli liczyć na odmalowanie około 200m2 powierzchni wskazanego miejsca lub budynku.

Na Kabatach mieszka dużo rodzin z dziećmi, z różnych powodów wykluczonych. Dla około 60 dzieci przestrzeń pomiędzy, 5 blokami to ich jedyny plac zabaw. Od 1,5 roku staramy się jako Fundacja Klamra, by życie dzieci na Kabatach było bardziej kolorowe. Szczytowe ściany bloków pokolorowane niezmiernie zmienią na lepsze wygląd osiedla i wzmocnią nasze działania społeczne na rzecz społeczności tego osiedla socjalnego – powiedział Dariusz Paczkowski, współprezes Fundacji Klamra.

 • kab2.jpg
 • kab1.jpg
 • kab.jpg
8 lat 35 tygodni temu
sam_4094.jpg

Fundacja Klamra przyłączyła się do obchodów Dnia Dobrych Uczynków, którego pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna Arka. Legos i 3fala.art.pl poprowadzili mini warsztaty graffiti, czego efektem są kolejne dwie ścianki pełne kolorów. Dzięki wielkie!

 • sam_4091.jpg
 • sam_4099.jpg
 • sam_4085.jpg
 • sam_4083.jpg
 • sam_4087.jpg
 • sam_4096.jpg
8 lat 38 tygodni temu

Pierwszy dzień warsztatów zorganizowanych przez Fundację Klamra, które poprowadziła pracownia k. » już za nami. Dzieci, młodzież i dorośli z osiedla Kabaty w Żywcu, mieli za zadanie:

 • oprowadzić grupę po miejscach, które są ciekawe, gdzie dzieci się spotykają, bawią;
 • wskazać „miejsca zakazane”, niebezpieczne, które należy omijać;
 • stworzyć w formie rysunków, listę elementów, które powinny znaleźć się na placu zabaw;
 • zrobić makietę wymarzonego placu zabaw.
 • sam_3797.jpg
 • sam_3645.jpg
 • sam_3798.jpg

Dzień drugi przywitał nas deszczem, ale i tak rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym graffiti. Mamy już gotowe szablony pieska i kaczuszki. Malujemy tło.

 • sam_3807.jpg
 • sam_3805.jpg

Trzeciego dnia, niestety znów w deszczu, dzieci:

 • dokonały pomiarów na wyznaczonym terenie, niezbędnych do wykonania projektu placu zabaw;
 • oglądały przykłady europejskich placów zabaw i wybierały najciekawsze;
 • dyskutowały o przyszłym placu zabaw.

Warsztaty realizujemy dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz Fundacji im. Stefana Batorego w ramach projektu „Wspólny Żywiec”.