Wspólny Żywiec

logo_batory.jpg

Od 2010 roku Fundacja Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego realizuje program „Wspólny Żywiec”. Nasze działania mają na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji i dyskryminacji w Żywcu i okolicach. Szczególną uwagę poświęcamy sytuacji jedynej mniejszości etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. W 2010 i 2011 roku przeprowadzona została kompleksowa diagnoza społeczności lokalnej. Na podstawie badań zaplanowaliśmy i wdrażamy kolejne działania i projekty wspierające integrację społeczną, budowanie postaw otwartości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

Działania skierowane na integrację dzieci i młodzieży różnego pochodzenia, przełamywania stereotypu homogeniczności społecznej miasta; wsparcie i zwiększenie aktywności oficjalnego systemu (szkół, urzędów, policji) na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i budowaniu postaw równościowych. Propozycja działań została opracowana na podstawie szczegółowej diagnozy społeczności lokalnej i konsultacji przeprowadzonych w I fazie projektu (2011 r.) przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Weigl oraz skonsultowany z ekspertami organizacji pozarządowych, działaczami na rzecz społeczności romskiej.

Działania w 2012 i 2013 r.:

Organizacja Dnia Romskiego

Spotkania w 2012 i 2013 r. mają mieć podobnie jak pierwsze, które odbyło się we wrześniu 2011 r., charakter naukowy, ale formułę otwartą, przystępną dla odbiorców nie zajmujących się zawodowo tematyką. W ramach Dni Romskich przewidziano m.in. panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków w zakresie tematyki romskiej, pokazy filmowe, wystawy dokumentów poświęconych historii żywieckich Romów oraz prezentujących działania podjęte w ramach projektu, warsztaty plastyczne dla dzieci.

Warsztaty graffiti w szkołach

Cykl sześciu warsztatów graffiti o tematyce wielokulturowej realizowanych w szkołach w Żywcu i okolicach. W ramach trzydniowych warsztatów młodzież poznaje elementy związane z obecnością innych kultur obecnych w regionie, postawy antydyskryminacyjne, tworzy wspólny mural w przestrzeni publicznej (uzgodnionej z lokalnymi władzami, szkołą itd.), ewentualnie zamalowuje rasistowskie hasła na murach.

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Dwa cykle warsztatów dziennikarskich i fotograficznych: jeden dla młodzieży z Żywca, drugi w wybranej miejscowości w powiecie żywieckim, nakierowane na tematykę wielokulturowości, różnorodności, przełamujące stereotypy. W ramach warsztatów zebrane zostaną materiały (archiwalne oraz wywiady) prezentujące historycznych i współczesnych mieszkańców regionu reprezentujące różne kultury lub grupy społeczne. Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani w przygotowanie 4 numerów lokalnej „gazety” adresowanej do społeczności uczestników warsztatów.

Warsztaty „Aktywnie na rzecz Tolerancji”

W ramach projektu wsparte zostaną lokalne działania uczestników projektu Aktywnie na rzecz tolerancji

Warsztaty dla nauczycieli

Cykl warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i wiedzy o Romach, skierowane głównie dla pracowników oświaty w powiecie żywieckim. Projekt zakłada poza przygotowaniem merytorycznym, wsparcie wybranych, zainicjowanych inicjatyw w placówkach uczestniczek/uczestników poprzez realizację mini-projektów. Działanie stanowi uzupełnienie projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”.

Pierwszy etap projektu (czerwiec 2011– kwiecień 2012)

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji Batorego, mający na celu zbadanie relacji polsko – romskich w Powiecie Żywieckim oraz wypracowanie długofalowego planu działań zakładającego współpracę różnych środowiska oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Istotnym elementem zainicjowany przez nas działań jest próba zmierzenia skuteczności inicjatyw na rzecz tolerancji.

Dalsze plany

Ewaluacja: projekt przewiduje kompleksową ewaluację podjętych w długiej perspektywie (2–3 lat) działań w celu zbadania ich skuteczności.

Eksperci projektu:

dr hab. Barbara Weigl, Ludmiła Rycielska, Beata Popiołek, Andrzej Grzymała Kazłowski, Paweł Lechowski, Jacek Milewski, Jacek Bylica, Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski, Anna Barabasz, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Maria Łój, Anna Kołodziejczyk, Sebastian Rafalski, Janina Czul, Małgorzata Mirga, Tadeusz ‚Bosman’ Krzyżanowski, Marlena Krzyżanowska

Działania projektu realizowane są dzięki dotacjom Fundacji im. Stefana Batorego » w ramach programu „Tolerancja”. Działania w projekcie uzyskały dofinansowanie ze środków programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dariusz Paczkowski, Piotr Cykowski – kontakt: biuro@klamra.org

PodglądZałącznikWielkość
wspolny_zywiec_raport_final.pdf672.14 KB
barwy__zywca-3.pdf4.43 MB
mae__barwy_zywca_2.pdf1.37 MB
male_barwy_3.pdf2.3 MB
9 lat 49 tygodni temu

Trzydniowe warsztaty graffiti zakończone. Zapraszamy 11.09 2012 roku do SOSW w Żywcu na uroczyste odsłonięcie muralu pt.: 4 pory roku!, którego głównymi bohaterami są uczniowie szkoły. Zajęcia prowadzą Dariusz Paczkowski i Maciej Szymonowicz oraz wolontariuszki z I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Fundacji KLAMRA „Wspólny Żywiec” realizowanego przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Trwające od piątku warsztaty graffiti, są zapowiedzią Dnia Romskiego, który obchodzony będzie 14. 09. po raz drugi w Żywcu. Żywiec24.pl » Radio Bielsko »

9 lat 49 tygodni temu

Międzynarodowy tim B-boys14.092012r. o godz. 17.00 w Żywcu na Rynku w ramach Dnia Romskiego! ZAPRASZAMY!

523346_10200454267738352_1739505655_n.jpg
9 lat 51 tygodni temu
DSC_6482.jpg

Od 2010 roku Fundacja Klamra przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego realizuje program „Wspólny Żywiec”. Nasze działania mają na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji i dyskryminacji w Żywcu i okolicach. Szczególną uwagę poświęcamy sytuacji jedynej mniejszości etnicznej w Żywcu – społeczności romskiej. W 2010 i 2011 roku przeprowadzona została kompleksowa diagnoza społeczności lokalnej.

10 lat 3 tygodnie temu
akty3.jpg

Fundacja Klamra zaprasza pracowników oświaty z powiatu żywieckiego do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń dotyczących działań na rzecz tolerancji. Osoby które wezmą udział w całym cyklu szkoleń otrzymają wyjątkową okazję zrealizowania własnego, przygotowanego w trakcie szkoleń działania, skierowanego do młodzieży – przy wsparciu merytorycznym, organizacyjnym jak i finansowym ze strony Fundacji Klamra. Więcej informacji tutaj

10 lat 19 tygodni temu
plakatwatchdocs.jpg

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was do Kina JANOSIK w Żywcu na OBJAZDOWY FESTIWAL FILMOWY „WATCH DOCS” 13–19.04 2012, którego Fundacja KLAMRA jest jednym ze współorganizatorów. Nasi reprezentanci: Anna Barabasz i Dariusz Paczkowski w piątek 13.04 o godz. 10.00 opowiedzą o projekcie Wspólny Żywiec i przeprowadzonych badaniach dotyczących relacji polsko-romskich w społeczności żywieckiej. Natomiast 16.04 o godz. 10.00 opowiemy o działaniach antynazistowskich.

10 lat 24 tygodnie temu
DSC_6482.jpg

Fundacja Klamra organizuje w dniach 17 – 18 marca 2012 w Żywcu spotkanie eksperckie w ramach projektu Wspólny Żywiec. Spotkanie na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie propozycji działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy społecznością polską i romską w Żywcu. Uczestnikami spotkania są eksperci posiadający duże doświadczenie w realizacji projektów związanych z społecznością romską lub działaniami w społecznościach lokalnych.

 • P3170020.JPG
 • P3170124.JPG
 • P3170038.JPG
 • P3170051.JPG
 • P3170057.JPG
 • P3170058.JPG
 • P3170063.JPG
 • P3170072.JPG
 • P3170078.JPG
 • P3170089.JPG
 • P3170091.JPG
 • P3170095.JPG
 • P3170118.JPG
 • P3170111.JPG
10 lat 34 tygodnie temu
10 lat 49 tygodni temu

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Pokoju ustanowionego przez ONZ, w gminie Radziechowy-Wieprz i w Żywcu zamalowywane będą w ramach warsztatów dla młodzieży, neonazistowskie symbole i wulgaryzmy.

G.Wyborcza » ŻywiecForum.pl » ŻywiecForum.pl » Super Nowa » BB365.info » BB365.info » NGO.pl »

PA1700131.JPG
List Wójta Gminy do Rzecznika Praw Obywatelskich

List Wójta Gminy do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • 12.09.2011 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 przy Domu Ludowym w Wieprzu zbierają się „Malarze pokojowi” czyli około 20 osobowa grupa uczniów Gimnazjum Nr 2 w Wieprzu, nauczyciele oraz strażacy, którzy ruszą wspólnie w teren z farbami, aby zamalowywać istniejące na wielu budynkach nazistowskie symbole i wulgaryzmy. Malowanie potrwa do godziny 16.00 a organizatorami są Fundacja Klamra oraz Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz. 9 września w Gimnazjum nr2 odbyła się pierwsza część warsztatów dla uczniów biorących udział w poniedziałkowym zamalowywaniu ścian
List Burmistrza Żywca do Rzecznika Praw Obywatelskich

List Burmistrza Żywca do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • W dniach 13–14.09.2011r. w Żywcu w godz. 8.00–13.00 odbywać się będą warsztaty dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w wyniku których na zdewastowanej ścianie przy klubie Akwarium powstanie mural na temat tradycyjnego udziału społeczności Romów w kulturze ludowej Beskidów. Zajęcia poprowadzą: Maciej Szymonowicz „Kamer”, Dorota Babińska-Waluś i Dariusz Paczkowski. O Romach opowiadał nam Andrzej Grzymała-Kazłowski. Dziękujemy!

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Fundacji KLAMRA pt: „Wspólny Żywiec”, który realizowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego. Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

11 lat 1 tydzień temu

Wytropiliśmy stare rasistowskie napis w Żywcu, miejmy nadzieję, że to już ostatnie. Po szybkich telefonicznych konsultacjach z właścicielami budynków, „bazgroły” zostały właśnie zamalowane! Na osiedlu Młodych kibicowała nam piłkarska drużyna „Młodzi z Młodych”, którzy trenują na pobliskim boisku.