Obserwator i Aktywator z Klamrą

Tekst o Klamrze znalazł się w najnowszym numerze (9/12.2010) pisma regionalnych organizacji pozarządowych „Aktywator”, które wydawane jest przez Teatr Grodzki.
Piszą o nas także na portalu OBSERWATOR »