Apel organizacji pozarządowych

11149639_873822952656816_8976047434859259384_o.jpg

Fundacja Klamra wraz z 54 polskimi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji społeczeństwa, wystosowała apel w sprawie ostatnich wydarzeń, które dotknęły naszych Przyjaciół – Dariusza Paczkowskiego, Joannę Grabarczyk oraz Stowarzyszenie Lambda. Nie godzimy się na publiczne ataki, groźby i nienawistne, często seksistowskie komentarze. Deklarujemy nasze dalsze działania na rzecz wolnej, równej i bezpiecznej Polski dla wszystkich.

Zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania z prośbą o objęcie tych spraw ich szczególnym zainteresowaniem.

Do wiadomości
Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Inspektor Konrad Maj, Komendant Główny Policji
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Andrzej Seremet, Prokurator Generalny

My, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji działających na rzecz społeczeństwa otwartego, wolnego od wszelkich form dyskryminacji, m.in. ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyrażamy nasze oburzenie i stanowczy protest wobec nasilających się ataków przeciwko osobom i stowarzyszeniom przeciwdziałającym w naszym kraju ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, homofobii oraz innym formom nienawiści. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i zaniepokojone także tym, że przemoc i ataki mają niejednokrotnie charakter seksistowski i są używane z wykorzystaniem stereotypów społecznych uderzających głównie w kobiety. Nie możemy pozostać obojętni wobec publicznych gróźb i prób zastraszania, które dotknęły w ostatnich dniach nasze Koleżanki i naszych Kolegów:

– Dariusza Paczkowskiego, kierującego Fundacją Klamra, od lat przeciwstawiającego się zalewającej nasz kraj brunatnej fali skrajnego nacjonalizmu, któremu dziś na internetowych forach grozi się fizyczną eliminacją, a w pobliżu miejscu jego zamieszkania rozwiesza się „listy gończe” za nim i niszczy jego mienie;

– Joannę Grabarczyk, koordynatorkę kampanii HejtStop Stowarzyszenia Projekt: Polska, która w odwecie za zgłoszenie do organów wymiaru sprawiedliwości skandalicznego, wzywającego do nienawiści i samosądów wpisu Mariusza Pudzianowskiego na Facebooku od kilku dni jest obrażana i atakowana , m.in. z wykorzystaniem etykietki „antypolonizmu” i haseł antysemickich;

– Stowarzyszenie Lambda Warszawa, do którego siedziby kilka dni temu próbowano się włamać, pozostawiając na drzwiach wejściowych neonazistowskie i homofobiczne napisy, zrywając i podpalając umieszczony tam plakat.
Oczekujemy, że instytucje państwowe strzegące porządku, praworządności i bezpieczeństwa obywateli – a więc przede wszystkim policja, prokuratura oraz inne organy wymiaru sprawiedliwości – jak najszybciej zidentyfikują, ujmą i ukarzą sprawców tych ataków.
Zwracamy się do Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o objęcie takich groźnych dla ładu społecznego wydarzeń szczególnym zainteresowaniem.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji, ksenofobii i nienawiści, o czynne przeciwstawianie się wszelkim słowom i czynom, które godzą w godność drugiego człowieka i zagrażają jego bezpieczeństwu. Wyrażamy naszą solidarność z tymi, którzy stali się ostatnio obiektami ataków, a także ze wszystkimi wspierającymi ich obywatelskie inicjatywy. Deklarujemy, że będziemy nadal działać na rzecz Polski demokratycznej, sprawiedliwej, bezpiecznej i otwartej dla wszystkich ludzi.

Podpisani: Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International Polska, ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa, Centrum Praw Kobiet, Centrum Żydowskie, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Autonomia, Fundacja eF kropka, Fundacja Feminoteka, Fundacja Generacja, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Klamra, Fundacja LGBT Business Forum, Fundacja MaMa, Fundacja My Pacjenci, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja „Phan Bde”, Fundacja „Pies Przewodnik”, Fundacja Pozytywnych Zmian, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Strefa Kobiet, Fundacja Trans-Fuzja, Fundacja TUS, Fundacja Vis Maior, Fundacja Wolontariat Równości, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii, Koalicja KARAT, Miłość Nie Wyklucza, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Queer UW, Ruch społeczny Hollaback! Polska, Społeczne Centrum Bez Barier, Spółdzielnia Socjalna WOLA, Stowarzyszenie Arteria, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Kultura Równości, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT, Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa, Stowarzyszenie Pro Humanum, Stowarzyszenie „SPOŁECZEŃSTWO FAIR”, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Stowarzyszenie WAGA, Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii „Życie”, Strefa Kobiet Szczecin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent