Apelujemy ponownie o zdecydowane działania!

20150205_120825.jpg

20 sierpnia 2015 roky Fundacja Klamra zawiadomiła Policję i Prokuraturę o planowanym koncercie neonazistowskim. Dzisiaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita wysłaliśmy List otwarty, którego adresatami są: Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Sejmu RP; Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP; Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów; Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrznych; Borys Budka, Minister Sprawiedliwości; Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania; Andrzej Seremet, Prokurator Generalny; Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji; Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji; Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji

List otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów
Po raz kolejny neonaziści związani z międzynarodowym ruchem Blood & Honour organizują w Polsce koncert, który ma się odbyć 29 sierpnia 2015 roku. Tego rodzaju imprezy, na które zapraszana jest międzynarodowa czołówka zespołów grających tzw. nazi rock: piosenki wzywające do przemocy wobec mniejszości narodowych, głoszące hasła rasistowskie i homofobiczne czy propagujące ideologię neonazistowską mają miejsce w Polsce – zazwyczaj za wiedzą policji i prokuratury – kilka razy do roku. Grupy te we własnych krajach często działają nielegalnie i są ścigane przez prawo. Polskie prawo (art. 256 kk) również zakazuje propagowania faszyzmu i totalitaryzmu, a jednak w naszym kraju koncertują bez zakłóceń. Tym razem mają wystąpić zespoły z Polski, Niemiec i Rosji. Fundacja Klamra 20 sierpnia b.r. zawiadomiła o tym Policję i Prokuraturę. 21 marca 2015 roku niemal 70 organizacji pozarządowych wystosowało do władz RP list otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce. Otwarcie neonazistowskie treści głoszone na tych koncertach, rozpowszechniane następnie wśród młodzieży i na stadionach sportowych mają niszczący wpływ na polskie społeczeństwo. Apelujemy ponownie o zdecydowane działania.
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita i Fundacja Klamra

PodglądZałącznikWielkość
list_otwarty-nazikoncert_29.08.2015.pdf145.43 KB