Clipy z mową miłości

Polecamy kolejne clipy z realizacji naszego projektu Mow@ Miłości »

Podsumowanie całości.

„Konstelacje” – Koło. Współpraca: Konstelacje Inicjatywa, Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zespół Szkół w Kościelcu

„Utkany wielokulturowością” – Białystok. Współpraca: Stowarzyszenie na rzecz Dialogu i Kultury 9/12, Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Administracja osiedla Centrum Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„tuliPANi” – Kielce. Współpraca: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Festiwal Różnorodności Kobiet LUB RÓWNE.

„Różnorodność jest w nas” – Wrocław. Współpraca: Kultura Równości, Festiwal Równych Praw, BWA Studio.

„Dialog Życia” – Koszalin 2015. Współpraca: Młodzieżowej Wspólnota Mieszkaniowa / SOS Wioski Dziecięce, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszalinie, UPS, Patronat Prezydenta Miasta Koszalina.

„Dążąc do harmonii” – Kraków 2015. Współpraca: Fundacja Kultura dla Tolerancji, Queerowy Maj, Fundacja Razem Pamoja.

„Nasze serca biją tak samo” – Sulęcin. Współpraca: Stowarzyszenie iCoTam, Sulęciński Ośrodek Kultury, Piekarnia Kultury, Neimar.

Projekt Mow@ Miłości realizowany przez Fundację Klamra w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG.