Gala działaj Lokalnie

7.jpg

Zostaliśmy zaproszeni… 13 kwietnia 2012 roku o godz. 17.30, w Starym Dworze, w Żywcu odbędzie się Galę podsumowującą Program Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie, Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju, a na ternie Żywiecczyzny współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A.