Graffiti dla wszystkich!

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach konkursu Polska dla wszystkich ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nad którym patronat objęli m.in:Minister Spraw Zagranicznych, Minister Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania. Przestrzeń pod graffiti udostępnia Zarząd Dróg Miejskich w ramach Festiwalu Graffiti.