Imigranci romscy w Polsce

p1219516.jpg

21. stycznia 2016 roku uczestniczyliśmy w debacie zatytułowanej „Własnym głosem o sobie – Imigranci romscy w Polsce”. Spotkanie odbyło się w Collegium Civitas w Warszawie, a organizatorami byli Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz Stowarzyszenie Nomada. Spotkanie poprowadzi dziennikarz i publicysta Roman Kurkiewicz. W panelu brali udział:

Papara Ciurar – Współpracownik Fundacji ZOBSiE w projekcie badawczym „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie”. Projekt był realizowany w roku 2015 na terenie 6 koczowisk w Polsce. Papara jest przedstawicielem społeczności Romskiej pochodzenia rumuńskiego, z zawodu mechanik. Już w latach 90'tych jego rodzina wyemigrowała do Polski. Aktualnie jest mieszkańcem poznańskiego koczowiska, liczącego łącznie ponad 100 osób.
Mundra Ciurar – Rzeczniczka społeczności romskiej z Wrocławia. Mundra w latach 90'tych wyemigrowała z Rumunii do Polski. Od kilku lat jest mieszkanką Wrocławia, wówczas nawiązała relacje współpracy ze Stowarzyszeniem Nomada.
Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Dorota Pudzianowska – Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Katarzyna Czarnota –socjolożka współpracująca z Fundacją Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych; współzałożycielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, doktorantka socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kamil Siemaszko – socjolog, współpracownik Fundacji Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych; działacz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które od kilku lat prowadzi współpracę ze społecznością Romów pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu.
Agata Ferenc – antropolożka, w latach 2009 – 2015 współpracowała ze Stowarzyszeniem Nomada i społecznością romską z koczowiska we Wrocławiu.
Paweł Lechowski – etnolog, przez wiele lat związany ze społecznością romów rumuńskich. Podczas spotkania będzie zapewniał tłumaczenie z języka Romanii na język Polski.

Wiosną i latem bieżącego roku badacze i badaczki ZOBSiE wraz ze społecznością romską pochodzenia rumuńskiego z koczowisk kilku miast Polski, przeprowadzili szereg działań, między innymi badania terenowe. Romowie byli aktywnym podmiotem i to oni będą współprezentować wyniki naszej pracy. Podczas spotkania zostanie wyświetlony 20 minutowy film oraz główne wnioski z raportu dotyczące sytuacji imigrantów romskich w Polsce. Jest to pierwszy projekt badawczy współprowadzony ze społecznością imigrantów romskich. Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności romskiej chcielibyśmy, poprzez organizację otwartej debaty w oparciu o ww. materiały rozpocząć dyskusję na temat obecnej sytuacji romskich migrantów w Polsce. Debata ta jest dla nas szczególnie ważna w kontekście aktualnych wydarzeń związanych z rosnącą falą nienawiści wobec cudzoziemców w Polsce, a także szeregu wyburzeń koczowisk romskich, które miały miejsce w przeciągu ostatnich lat. W lipcu 2015 roku doszło do nagłego wyburzenia jednego z dwóch koczowisk we Wrocławiu. Działania wówczas podjęte przez miasto Wrocław nie były konsultowane z imigrantami ani organizacjami pozarządowymi. Wysiedlenie było określane przez wiele organizacji pozarządowych jako nielegalne. W następstwie tych wydarzeń doszło do spotkania organizacji pozarządowych, Romów oraz przedstawicieli rządu. Spotkanie w Warszawie będzie pewnego rodzaju nawiązaniem do przerwanej wówczas dyskusji.

Co roku granice Polski przekraczają tysiące imigrantów ekonomicznych. Do tej grupy należą też Romowie pochodzenia rumuńskiego i bułgarskiego. Jako obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo do przemieszczania się i życia w dowolnym miejscu na terytorium UE. Korzystając ze swobody poruszania się, która zagwarantowana jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, romscy migranci ekonomiczni coraz częściej wybierają Polskę w nadziei na lepsze życie. Migracje ekonomiczne, zwłaszcza z terytoriów Rumunii i Bułgarii do Polski na pewno nie są zjawiskiem marginalnym. Romowie rumuńscy w Polsce są jedną z najbardziej wykluczonych systemowo społeczności. Żyją często w warunkach skrajnego ubóstwa, a ich prawa są nagminnie łamane. Zastraszenia dokonywane przez funkcjonariuszy publicznych, odmowa udzielania pomocy lekarskiej, odbieranie dzieci, czy też nielegalne wysiedlenia są najczęstszą formą kontaktu polskiej administracji z Romami. Również media przeważnie obrazują ich jako klasyczny przykład obcego, który zagraża porządkowi. Czy tak jest w istocie?

Romowie są obywatelami Unii Europejskiej, często naszymi sąsiadami. Należą im się niezbywalne prawa człowieka, które każda administracja powinna respektować. Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami tej społeczności postaramy się przybliżyć sytuację Romów w Polsce oraz zburzyć stereotypy ich dotyczące.