Komitet Obywatelski na rzecz Tęczy

1459085_488511607929007_1756502682_n.jpg

Grafika: Małgosia Rozenau

Wspólnymi siłami odbudujmy „Tęczę”, dając w ten sposób wyraz niezgodzie na zastępowanie dyskusji przemocą. Przywróćmy „Tęczy” jej pierwotne znacznie – niech znowu wywołuje radość, ponad podziałami" – tymi słowami do odbudowy niezwykłej instalacji artystycznej wzywa Komitet Obywatelski na rzecz „Tęczy”

  • Każdy może dorzucić choćby symboliczną złotówkę na odbudowę warszawskiej tęczy – symbol jedności i równości ponad wszelkimi podziałami. Jednocześnie apelujemy, by nie rezygnować z obciążenia kosztami obudowy osób odpowiedzialnych za dewastacje towarzyszące tzw. marszowi niepodległości. Zbiórka publiczna nie zwalnia winnych dewastacji z odpowiedzialności finansowej, ani instytucji publicznych z ich ścigania oraz z deklaracji odbudowy „Tęczy”. – wyjaśnia Dariusz Paczkowski z Fundacji Klamra z Żywca oraz członek Komitetu Obywatelskiego na rzecz “Tęczy”.

To nie wszystko, fundacja z Żywca jest inicjatorem apelu i stanowiska kilkudziesięciu organizacji z całego kraju w sprawie wydarzeń z 11 listopada tego roku.

  • Z naszej inicjatywy powstało stanowisko organizacji pozarządowych, które w tym momencie podpisało juz ponad 60 różnych organizacji z całego kraju o zróżnicowanych programach – mówi Dariusz Paczkowski.

Jak czytamy w apelu „Sprawcy przestępstw i wykroczeń muszą ponieść przewidzianą prawem odpowiedzialność karną i finansową. Organizatorzy nie mogą uniknąć obciążenia kosztami szkód i naprawy zniszczonych obiektów”, jak dodaje Paczkowski zanim zakończą się postępowania sądowe w tej sprawie, każdy z nas może mieć swój wkład w odbudowę warszawskiej „Tęczy”. Jak pomóc? Zbiórka publiczna przeprowadzona będzie za pomocą dobrowolnych wpłat na wyodrębnione na potrzeby zbiórki konto. Wpłaty powinny być dokonywane z dopiskiem „Tęcza”. Numer konta: 62 1020 1055 0000 9102 0315 1495 ( PKO Bank Polski).

„Tęcza” pojawiła się w momencie organizacji wielu wydarzeń: 2 czerwca odbyła się Parada Równości, niebawem Boże Ciało, a zaraz potem – otwarcie Euro 2012. Ona pasuje niejako do wszystkich tych wydarzeń, co sprawia, że tym samym podkreśla moje główne założenie: żeby „Tęcza” nie była zaangażowana społecznie czy politycznie, aby była całkowicie wolna od jakichkolwiek narzuconych znaczeń. Po prostu – aby była piękna – mówiła autorka instalacji, Julita Wójcik.

Radio Bielsko, Agnieszka Wykręt »