Mow@ Miłości!

1669651_661713527201094_18573144_o.jpg

Wspaniała wiadomość, będziemy realizować projekt „Mow@ miłości”!

Istotą projektu jest włączanie innowacyjnych metod animacji społecznej do edukacji antydyskryminacyjnej, oraz przeciwdziałania mowie nienawiści, realizowanych w społecznościach lokalnych. W ramach projektu zrealizujemy:

  1. „Akademię Animacji Antydyskryminacyjnej” dla liderek/ów lokalnych społeczności, zbudowana wokół studium przypadku – lokalnych działań antydyskryminacyjnych oraz integrujących społeczność romską i nieromską w Żywcu, z szczególnym naciskiem kładzionym na wsparcie praktycznego wykorzystania zdobytych przez odbiorców umiejętności w swoich społecznościach;
  2. wsparcie tworzenia środowiska lokalnych animatorów/animatorek antydyskryminacyjnych wykorzystujących różnorodne metody działań, wzbogacone o doświadczenia organizacji z Islandii;
  3. niekonwencjonalną kampania społeczno-edukacyjną przeciw mowie nienawiści w internecie, angażującą różne grupy odbiorczyń/ów, w różnych miejscach Polski.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Gratulujemy też wszystkim innym organizacjom, które będą realizować lokalne projekty antydyskryminacyjne!