Projekt roku - nominacja

logo.jpg

Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), które podejmuje szereg inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu zawodu projektanta, poziomu kultury wizualnej w Polsce oraz świadomości roli designu w codziennym życiu głosiło nominacje w konkursie „Projekt Roku – Polski Konkurs Graficzny”. Jedną z nominowanych osób w w kategorii ETYKA jest Dariusza Paczkowskie z Fundacji KLAMRA. Ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej nastąpi 17 grudnia 2011 podczas konferencji prasowej w Warszawie. Projekt Roku.pl » to pierwszy w Polsce konkurs poświęcony projektowaniu graficznemu, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje dizajnu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Zwraca on projektowaniu graficznemu należne mu miejsce pośród narzędzi komunikacji i przekazywania znaczeń. Oto co piszą organizatorzy przy nominacji: Dariusz Paczkowski tworzy prawdziwy, zaangażowany społecznie i lokalnie street art. Jego działania skierowane są do lokalnych społeczności, poruszają problemy grup mniejszościowych, osób wykluczanych oraz tworzą krytyczny komentarz do aktualnych problemów politycznych i społecznych. Interwencje Dariusza Paczkowskiego obliczone są na efekt i wymierne rezultaty, a nie na osiągnięcie konkretnej formy stylistycznej. Trzymamy za Ciebie kciuki Dariuszu!

Kampanie społeczne.pl »