Spotkania filozoficzne

Rozpoczęliśmy cykl spotkań filozoficznych w Gimnazjum Montessori w Koszarawie – pierwsze zajęcia miały miejsce rok temu. Spotkania mają charakter warsztatowy.
Zajęcia prowadzi Katarzyna Faber-Wróblewska filozof, etyk, mediator; ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zapraszamy zainteresowanych współpracą>>
Tegoroczna tematyka skupiona jest wokół kwestii etycznych, związanych między innymi z prawami człowieka, ,,innością”, wielokulturowością, tolerancją oraz miejscem człowieka w świecie ,,w ogóle”.
Wybraliśmy ten obszar do dyskusji, ponieważ właśnie teraz jesteśmy świadkami złożonych i – dla wielu, zwłaszcza młodych, ludzi – często niezrozumiałych przemian społecznych. Rzeczywistość nieustannie dostarcza nam okazji do zastanowienia się nad współczesną kondycją ludzką i zmusza do pytań: ,,Co dalej?”, ,, Jak mamy radzić sobie w świecie?”, ,,Co powinniśmy robić, a czego czynić nie należy?…”
Dzisiaj – z jednej strony – młody człowiek ma praktycznie nieograniczony dostęp do informacji, wolność wyboru, wolność wypowiedzi oraz możliwości, o jakich poprzednie pokolenia mogły jedynie pomarzyć. Z drugiej: nieproste wymagania , które stawia mu współczesność, ogromne tempo cywilizacyjnego rozwoju i co za tym idzie – coraz częściej zauważalną ,,bylejakość”, izolację, obojętność, strach…
Razem z uczniami próbujemy znaleźć ,,sposób na to wszystko”, ,,złoty środek”. Poznajemy inne kultury, religie, sposoby widzenia świata i  – korzystając z dorobku wielu pokoleń filozofów – uczymy się myśleć samodzielnie, krytycznie, ale z dobrym nastawieniem do świata. Nieustannie dziwiąc się szukamy klucza do mądrości… bo, jak twierdził Arystoteles: ,, U początku filozofii stoi – zdziwienie”. 

  • 20151019_120348.jpg
  • 20151019_120429.jpg
  • 20151019_120423.jpg
  • 20151019_120357.jpg
  • 20151019_120332.jpg