Szkolenie w Żywcu

W dniu 5 marca 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się spotkanie dotyczące przeciwdziałania przestępstwom popełnianym z nienawiści. Jednym z zaproszonych prelegentów był Dariusz Paczkowski z Fundacji Klamra. W spotkaniu uczestniczyli ponad to Komendant Powiatowy Policji w Żywcu nadkom. Michał Łukasik, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł.insp. Bogumiła Bizoń, Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Krzysztof Kazek oraz przedstawiciel żywieckiej społeczności romskiej Zbigniew Pawłowski, kierownictwo oraz policjanci z żywieckiej komendy. Żywec,Śląska policja »

  • 67-219265.jpg
  • 20140305_121518.jpg
  • 20140305_120039.jpg
  • 20140305_122835.jpg
  • 20140305_122852.jpg
  • 20140305_124251.jpg