Trzeci raz

W dniach 3–4 lipca 2015 r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie organizacji pozarządowych współpracujących w projekcie „Razem Przeciw Nienawiści”.

W spotkaniu udział wzięły osoby związane z organizacjami: Projekt Polska (która gościła nas w pięknym miejscu na Osiedle Jazdów), Cukunft Jewish Association, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek, Stowarzyszenia Homo Faber, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Fundacji Trans Fuzja, Stowarzyszanie 9/12, Fundacji Klamra oraz Lambdy Warszawa.

W ramach spotkania zapoznaliśmy się z perspektywą mowa nienawiści vs wolność słowa dzięki prezentacji Doroty Głowackiej z Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Pracowaliśmy nad koncepcją wystawy uwrażliwiającej na mowę nienawiści, uwspólnialiśmy pojęcia związane z mową nienawiści.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. www.ngofund.pl

  • p7044029.jpg
  • p7044023.jpg
  • p7033971.jpg
  • p7033992.jpg
  • p7033982.jpg
  • p7033966.jpg
  • p7033958.jpg
  • p7033950.jpg

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. www.ngofund.pl