W książkach

  • 1960101_678539012185212_217478166_n.jpg
  • 1530471_678538862185227_844407934_n.jpg

Miło nam poinformować, że prowadzony przez nas projekt „Wspólny Żywiec”, realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, stał się inspiracją dla kilku naukowych opracowań i artykułów.

W książce wydawnictwa Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy pt.: „Człowiek w społeczeństwie i w prawie” pod redakcją Marty Czakowskiej i Janusza Kutty, znalazł się tekst Jacka Bylicy pt.: „Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy społecznością polską i romską w Żywcu. Raport z Konferencji badawczej.” Więcej>>

Natomiast wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opublikowało książkę pt.: „Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych.” pod redakcją naukową Barbary Weigl i Małgorzaty Różyckiej. Znalazły się w niej między innymi opracowania pt.: „Wspólny Żywiec- od badań nad dyskryminacją mniejszości do idei wzmacniania grupy słabszej w społeczności lokalnej.” oraz obszerny wywiad z Dariuszem Paczkowskim, współprezesem Fundacji Klamra, przeprowadzony przez Ewę Furtak na temat dwuletniej realizacji projektu „Wspólny Żywiec”.

  • 1966723_678538865518560_1808243001_n.jpg
  • 1977245_678538852185228_67134415_n.jpg
  • 999946_678538882185225_910490198_n.jpg