Warsztaty filozoficzne

LOGO_KLAMRA_KOLOR_WWW.jpg

FiloSońka czyli warsztaty filozoficzne to propozycja Fundacja Klamra dla szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa śląskiego. Zajęcia prowadzi współpracująca z fundacją, Katarzyna Faber – Wróblewska, filozof i etyk. Zajęcia odbywały się już w ubiegłym roku szkolnym w Gimnazjum Montessori w Koszarawie. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt: biuro@klamra.org

Program ,,FiloSońka” skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkół średnich. Proponujemy zajęcia edukacyjne z filozofii obejmujące całą gamę zagadnień związanych z pytaniami takimi jak: ,"Kim jest człowiek?”, "Co to znaczy, że coś jest prawdziwe?”, "Co to jest dobro?”, "Co to jest prawda, piękno?” itd.

Pytania tego rodzaju stawiamy sobie przez całe życie. Próbujemy na nie odpowiadać, a mimo to wciąż nie znajdujemy satysfakcjonujących odpowiedzi, więc pytamy i szukamy dalej. Życie współczesnego człowieka toczy się szybko. Chcemy odnieść sukces, zrobić karierę, być skutecznymi. Ale czy to daje nam szczęście? Czy w ogóle pamiętamy, że możemy być szczęśliwi?

Na naszych zajęciach uczymy się p tradycji filozoficznej czytamy i analizujemy teksty, zastanawiamy się nad tym, co ważne, dyskutujemy o wartościach, sensach i dzielimy się własnymi przemyśleniami. Proponujemy trzy typy kursów:
1. Dla uczniów gimnazjum: podstawy i działy filozofii (15 godzin).
2. Dla uczniów gimnazjum: wybrane zagadnienia z historii filozofii (15 godzin).
3. Dla uczniów szkół średnich: wybrane zagadnienia i działy filozofii (25 godzin).
4. Dla uczniów szkół średnich: wybrane zagadnienia z historii filozofii (25 godzin).

Zajęcia mają charakter częściowo wykładowy a częściowo warsztatowy i są prowadzone bezpłatnie. Grupy: 10–20 osób.

Katarzyna Faber-Wróblewska: filozof, etyk, mediator; ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.