Wsparcie Apelu

dsc03880.jpg

Wspieramy apel Stowarzyszenia Nomada o umożliwienie Romom rumuńskim z koczowiska we Wrocławiu właściwego tłumaczenia w trakcie trwającego procesu sądowego. WNIOSEK O POWOŁANIE TŁUMACZA ROMANI W PROCESIE »

10 stycznia odbędzie się druga rozprawa w procesie dotyczącym eksmisji, który Gmina Wrocław wytoczyła społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.

W czasie pierwszej rozprawy, która miała miejsce 22 listopada 2013 roku, pełnomocnik pozwanych złożył wniosek o powołanie biegłego tłumacza języka romskiego. Sąd wniosek odrzucił powołując tłumacza języka rumuńskiego.

Osoby przesłuchiwane w czasie rozprawy wskazały na trudności ze zrozumieniem kwestii wypowiadanych przez tłumacza, co może mieć znaczący wpływ na przebieg rozprawy jak i wyrok sądu.

Zgodnie z artykułem 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności każdy ma prawo do korzystania z pomocy tłumacza, jeżeli NIE ROZUMIE lub nie mówi językiem używanym w sądzie. Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych” z 27 lipca 2001 stanowi, że osoba niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo do występowania przed sądem w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza. Obecność tłumacza w czasie procesu gwarantuje także atykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Rzeczpospolita Polska w myśl artykułu 91 swej Konstytucji uznaje normy traktatowe zawarte w międzynarodowych konwencjach za część krajowego porządku prawnego.

W sprawie wytoczonej Romom z Wrocławia bierze udział tłumacz języka rumuńskiego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pozwani mimo iż są obywatelami Rumunii, komunikują się przede wszystkim w języku romani, w określonym dla tej społeczności dialekcie.

Konieczność powołania tłumacza języka romani przy procesie sądowym jest niezbędnym elementem troski o rzetelny proces i sprawiedliwy wyrok.

Naszym podstawowym celem jest poszanowanie i obrona praw ludzi, którzy ze względu na pochodzenie są narażeni na niesprawiedliwość. Dlatego wnosimy o powołanie tłumacza języka romani w procesie Romów rumuńskich z Wrocławia.

Federacja Romska FROM/Oświęcim
Związek Romów Polskich/Szczecinek
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Kraków
Fundacja Dialog Pheniben/Oświęcim
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej/Warszawa
Amnesty International/Warszawa
Krytyka Polityczna/Warszawa
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita/Warszawa
Fundacja Inna przestrzeń/Warszawa
Fundacja Klamra/Żywiec
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Kraków
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”/Wrocław
Fundacja Autonomia/Kraków
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA/Wrocław
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej/Wrocław