Żywa Biblioteka

11225107_890959474329543_1313244698606062096_o.jpg

Żywa Biblioteka Żywiecczyzny, odbędzie się 2 października 2015 roku. Wydarzenie to dzieli się na dwa etapy – pierwsze z nich to spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, które skierowane jest do uczniów tej szkoły (w godzinach 10.50 – 14.05). Druga część tego wydarzenia będzie miała miejsce w kawiarni DeKafee przy ul Zamkowej 2, od godziny 15.00 do 20.00 i jest otwarta dla wszystkich chętnych. Strona na Facebooku » Wydarzenie na Facebooku »

Biblioteka ta jest niezwykła, gdyż rolę książek pełnią w niej ludzie, którzy są reprezentantami różnych grup mniejszościowych – narodowych, religijnych, światopoglądowych i tak dalej. Uczestnicy wydarzenia, tzw. Czytelnicy mogą w czasie wydarzenia „wypożyczyć” daną Książkę na 30 minut i porozmawiać z nią, zadając jej dowolne pytania.

Żywe Książki odwołują się do własnych doświadczeń, aby zastępować wiedzą myślenie stereotypowe. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, gdzie poprzez zadawanie pytań, każda osoba ma szansę zweryfikować określony stereotyp a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację. Czytelnik/czka zostaje jednak sam/a z decyzją, na ile rozmowa zmieniła ich myślenie.

Książki, które będzie można „wypożyczyć” w naszej Bibliotece, to Rom, Ślązak. Weganka, Feministka, Ateistka i Osoba transseksualna. Księgozbiór jednak nie jest zamknięty i cały czas zabiegamy o to, aby dla Czytelników było dostępnych jak najwięcej Żywych Książek.